4. Kurum Bilgilendirme Çalıştayı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde yapıldı
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan tescil belgesini alarak iletişim eğitiminin yükseköğretim kurumlarındaki akreditasyon kuruluşu olduğu için, iletişim fakültelerinden gelen istekler üzerine kurumları özdeğerlendime raporlarının hazırlanışı ve İLAD/İLEDAK ölçütleri ile iletişim alanı öğretim çıktıları ve iletişim programlarının öğretim çıktıları konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin evsahipliğinde 9 Nisan 2019 tarihinde yapılan 4. Kurum Bilgilendirme Çalıştayı’nda, İletişim Fakültesi Dekanı ve İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, üniversitenin tüm fakülte dekanları ve bölüm başkanları ile öğretim üyelerinin katıldığı çalıştayda akreditasyon konusunda kapsamlı bir sunum yaptı. 30’dan fazla öğretim elemanın katıldığı 4. Kurum Bilgilendirme Çalıştayı sonunda katılımcılara sertifikaları Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından verildi.Yükseköğretim Kalite Kurulu 31 Ocak
2018 tarihli toplantısında,
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği'ni akreditasyon yapmak üzere yetkilendirdi.