ABK üyeleri belirlendi


ABK Üyeleri Belirlendi

İLEDAK üyelerinin seçimine yardımcı olmak üzere oluşturulan Aday Belirleme Komitesinde (ABK) görev almak üzere iki asil ve iki yedek üye İletişim Dekanları Yürütme Kurulu (İLDEK) tarafından belirlendi. Bu seçim İLAD Yönetim Kurulu tarafından da onaylanarak kesinleşti.

İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz başkanlığında iki asıl ve iki yedek üyeden oluşan ABK, Çalışma Yönetmeliği ve ABK Yönergesinde belirlenen esaslara göre, iletişim eğitiminin değerlendirme ve akreditasyonu için oluşturulacak tüm kurullar için gereken adayları belirleyecek.ABK Başkanı

Prof. Dr. Aysel Aziz,

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Diplomasi ve Dış Münasebetleri şubesinden mezun oldu. Akademik kariyerine 1969 yılında, Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olarak başladı ve 2000 yılına kadar Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde akademik kariyerine iletişim alanında devam etti.

1974 yılında Dr., 1980 yılında doçent, 1988 yılında profesör oldu.

20 yılı çeşitli üniversitelerde yönetici olarak geçti.

1980 yılında Ankara Üniversitesi (A.Ü.) Basın Yayın Yüksekokulu’nda müdür yardımcısı olarak başlayan yöneticilik görevleri, Radyo ve Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı ve 1992-1995 yıllarında İletişim Fakültesi kurucu dekan olarak devam etti.

1996-2000: KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi kurucu dekanı;

2000-2005: Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı;

2006-2007:  Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı;

2007-2010:  İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi kurucu Dekanı

2010-2011: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı.

Maltepe, İstanbul Aydın, Gelişim, İstanbul Üniversitesi ve Işık Üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. Halen Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlık görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Aziz, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezi (KASAUM)’ni, 1997 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) (KKTC) Kadın Çalışmaları Merkezi (KAUM)’ni ve DAÜ Trafik Araştırmaları Merkezi’ni kurdu. Kurucu üyesi olduğu İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ikinci kez başkanlık görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Aysel Aziz önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde iletişim, kitle iletişim sosyolojisi, radyo ve televizyon yayıncılığı, programcılığı, sosyolojisi, siyasal iletişim, halkla ilişkiler, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri, kitle iletişimi araştırmaları, kadın çalışmaları, medya ve kadın konularında dersler verdi, yayınlar yaptı, ulusal ve uluslararası projeler yürüttü.

Yurt içinde ve dışında çeşitli akademik toplantılara katılan ve araştırma yapan Prof. Dr. Aziz’in bugüne kadar ağırlığı iletişim, kitle iletişim, radyo-televizyon ve araştırma yöntemleri olmak üzere, kadın ve toplumsal konularda çoklu basımı yapılan 15 kitabı ve 60’ı aşkın araştırma ürünü sunum ve makalesi vardır.

Kitaplarından bazıları şöyledir:

Siyasal İletişim (2016) (6. basım)

İletişime Giriş (2016) (5. basım)

Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (2015) (10. basım)

Araştırmanın Yazılması ve Sunumu (2015)

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı (2014) (6. basım)

ABK üyesi

Prof. Dr. Özden Cankaya

 

1968’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1970-1981 yılları arasında TRT’de prodüktörlük ve yayın denetim uzmanlığı yaptı.

 

Yüksek Lisansını 1981’de TODAİE’de (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi ) Kamu Yönetimi alanında, doktorasını 1987’de Marmara Üniversitesi’nde Radyo-Televizyon Anabilim Dalı’nda tamamladı.

 

1990’da doçent, 1997’de profesör ünvanlarını aldı.

 

1882-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, 1999-2013 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalıştı.

 

2003-2009 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

 

Radyo-Televizyon tarihi ve iletişim hukuku alanında yayınlanmış bir çok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Bu alanda yayınlanmış kitapları ;

 

Türk Televizyonunun Program Yapısı (1968-1985), Mozaik basımevi,1990,

Dünden Bugüne Radyo-Televizyon, Beta yayınları, 1997,

İstanbul Radyosu(Anılar, Yaşantılar),(A.Dinç, N.Ekici ie birlikte),YKY,2003,

Köşesiz Gazeteciler Yazıyor (A.Aykanat’la birlikte),2005,

TRT Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi (1927-2000), YKY,2006.

Kitle İletişim Özgürlüğü, (M.Batur Yamaner’le birlikte),Beta Yayınları 2.basım,2012.

 

ABK Üyesi

Prof. Dr. Belma T. AKŞİT

 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi’nde Demografi alanında yüksek lisans ve Aile Sağlığı alanında doktora derecelerini almıştır.

 

Daha önce Hacettepe, Başkent ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitelerinde çalışmıştır. Anılan bu üniversitelerin son ikisinde İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır.

 

Sağlık için Sosyal Bilimler, Niteliksel ve Niceliksel Araştırma Yöntemleri, Eğitimde Kalite ve Etik konularında düzenlenen birçok eğitim kursunda, düzenleyici ve/veya eğitimci olarak görev alan Belma T. AKŞİT, ayrıca 2002–4 yılları arasında, TÜBİTAK Başkan Danışmanı olarak Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı’nda “Bilgi Temelli Toplumda Vatandaşlık ve Yönetişim”, “Eşgüdüm Faaliyetleri” ile “Bilim ve Toplum” alt programlarının yürütücülüğünü yapmıştır.

 

Özellikle Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na bağlı kuruluşlarca desteklenen sağlık ve sosyal bilimler alanlarında birçok araştırma projesini yürütmüş ve akademik yaşamı boyunca her yıl dersler vermeye devam etmiştir.

 

Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi olan AKŞİT, halen aynı üniversitede Rektör Yardımcısıdır.  Daha önce Maltepe Üniversitesi’nde İletişim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinde Dekanlık yapmıştır.

 

Aynı zamanda  İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini sürmekte olan AKŞİT’in anılan ilgi alanları kapsamında birçok ulusal ve uluslar arası yayını bulunmaktadır.

ABK Yedek Üyesi

Prof.Dr. Suat Gezgin

Akademik

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi:1983-1987 Aix- Marseille Anthropoloji Laboratuar’ında:

Asistan  Baş Asistan

 

Doçentlik Tarihi: 1987-1993 Aix- Marseille Anthropoloji Laboratuarı Doçenti

1993-1994 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Doçenti

Profesörlük Tarihi: 1994-günümüze İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı Profesörü

 

İdari

·         1993-2000 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı

·         1998-2002 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı Başkanlığı

·         2002-2005 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı Başkanlığı

·         2005-2013 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanlığı

·         2000-2005 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Başkanlığı

·         2000-2005 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Başkanlığı

2000-2010 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı

 

Kitaplar

 

Basında Fotoğrafçılık
Çokdilli İletişimin Merkezi İstanbul Kataloğu - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
4. Boyut - İstanbul'da 550 Yıl
İletişim Galerisi - Katalog
Interkulturelle Kommunikationsbrücke
İstanbul Üniversitesi 550. Yıl - Türkçe
Medya ve Eğitimde Birikimlerim
Osmanlı Dönemi Basının İçeriği
Osmanlı'da Kamuoyu
Osmanlı Dönemi' nde Basın Teknikleri ve Araçları
Sosyal Tesisler
Tercüman-ı Ahval'in 150. Yılında İstanbul'da Fikir Gazeteciliği (21-22 Ekim 2010)
Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü
Yerel Basın

 

http://www.suatgezgin.com/ozgecmis.html

 

 

ABK Yedek Üyesi

Prof. Dr. S. Ruken Öztürk

1998’de doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. 1992’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak işe başladı.

2004’de doçent, 2010’da profesör oldu. Bölüm Başkanlığı (2010-2012) ve Senatörlük (2010-2012) yaptı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı (2012-2015) olarak çalıştı.

1999’dan bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışıyor; 2001 yılından bu yana da ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim üyesidir.

Üç kez İLDEK (İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu) Başkanlığı yaptı. Halen Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı (2015-) olan Öztürk’ün sinema alanında çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk ve tek hakemli sinema dergisi sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nin kurucularındandır ve editörüdür.

Yazdığı kitaplar:

Postmodernizm ve Sinema. Ankara: Dipnot, 2014 (S. Büyükdüvenci ile,derleme ve çeviri).

Oğuz Onaran İçin: Sinemada Hayat Var. Ankara: De Ki, 2012 (S. Büker ile, derleme).

Kader: Zeki Demirkubuz. Dost: Ankara, 2006 (derleme).

Çok Tuhaf Çok Tanıdık: Vesikalı Yarim Üzerine, İstanbul: Metis, 2005 (N. Abisel vd. ile).

Sinemanın Dişil Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler. İstanbul: Om, 2004.

Sinemada Kadın Olmak: Sanat Filmlerinde Kadın İmgeleri. İstanbul: Alan, 2000.

Atatürk
Atatürk
İLEDAK İletişim eğitimi programlarının akreditayonu için yüksek öğretim kurumu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olmak üzere başvurusunu yapmıştır.
AKREDİTE KURUMLAR
Atatürk