Değerlendirme Tarih ve Bedelleri

 

2018-2019 DÖNEMİ AKREDİTASYON BAŞVURU TARİHİ

2018-2019 değerlendirme döneminde İLEDAK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen Programların İLAD’a başvuruları için son tarih 30 Mart 2018 olarak belirlenmiştir.

2018-2019 DÖNEMİ AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME BEDELLERİ

2018-2019 dönemi için akreditasyon bedelleri İLAD Finans Komitesi'nin önerileri doğrultusunda  İLAD Yönetim Kurulu kararı ile  aşağıdaki tabloda sunulduğu şekilde belirlenmiştir.
Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 12.000TL + KDV 8.000TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 8.000 TL + KDV 8.000TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 4.500 TL + KDV 4.500 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 8.000 TL + KDV 8.000TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 4.500 TL + KDV 4.500 TL + KDV


1- İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi

2- Daha önce yapılan genel değerlendirme sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların ara değerlendirmesi

3- Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirme sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların kanıt göster değerlendirmesi

Genel veya Ara Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerini, başvurularının kabulünden sonra İLAD tarafından kendilerine bildirilecek tarihe kadar yatırmaları gerekmektedir.

Atatürk
Atatürk
İLEDAK İletişim eğitimi programlarının akreditayonu için yüksek öğretim kurumu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olmak üzere başvurusunu yapmıştır.
AKREDİTE KURUMLAR
Atatürk