İletişim
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği
İstiklal Caddesi No: 22 Kat: 2
Beyoğlu İstanbul


ilad@ilad.org.tr

Yükseköğretim Kalite Kurulu 31 Ocak
2018 tarihli toplantısında,
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği'ni akreditasyon yapmak üzere yetkilendirdi.