İLAD Akreditasyon Kararı


Sakarya Üniversitesi
İletişim Fakültesi

İLAD Akreditasyon
Geçerlilik Süresi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İLAD G.D. 2018/145-001

07.05.2019-07.05.2021


Yükseköğretim Kalite Kurulu 31 Ocak
2018 tarihli toplantısında,
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği'ni akreditasyon yapmak üzere yetkilendirdi.