İLEDAK Hazırlık Komisyonu görevini tamamladı.


İletişim Fakülteleri Dekanlarının 2015 Haziran toplantısında iletişim alanında  akreditasyon kurumu olarak çalışması istenen İLAD İletişim Araştırmaları Derneği’nin, bu konudaki çalışmalarına yardımcı olmak üzere oluşturulan İLEDAK Hazırlık Komisyonu 1,5 yıldır sürdürdüğü çalışmalarını tamamladı.
Hazırlık Komisyonu, iletişim alanında yüksek öğretim standartlarını değerlendirme ve akreditasyon kurulu olarak çalışacak olan İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) ın kuruluşu için yaptığı çalışmaları sona erdirdi ve iletişim lisans eğitimi ile ilgili ölçütleri belirledi.Uzun ve kapsamlı tartışmalar, uzmanlarla yapılan görüşmeler ve ulusal ve uluslararası katılımlar ve okumalarla gelişen bu süreç sonunda iletişim alanında ve bu alanda yer alan çeşitli yüksek öğretim programlarında lisans düzeyindeki iletişim belgi beceri ve yeterlikleri saptandı.


İLEDAK’ın değerlendirme ölçütleri ve öğretim çıktılarını belirleyen komisyonun bu çalışmaları İLAD tarafından, iletişim konularında  faaliyet gösteren çeşitli paydaşların değerlendirmesine sundu ve paydaşlık çalışmaları/çalıştaylarına başladı.İLEDAK’ın kuruluş hazırlıkları, hukuki alt yapısı ve değerlendirme ölçütlerini hazırlayan İLEDAK Hazırlık Komisyonu artık görevini yeni oluşan İLEDAK’a devrediyor.letişim Fakültesi Dekanlar kurulu tarafından 2015 Haziran ayında kurulan komisyon şu üyelerden oluşuyordu:Prof. Dr. Aysel Aziz (Başkan) (İLAD Başk.)
Prof. Dr. Hülya Yengin (İst. Aydın Üniv.)
Prof. Dr. Abdülrezzak Altun (Ankara Üniv.)
Prof. Dr. Nezih Orhon (Anadolu Üniv.)
Doç. Dr. Berrin Yanıkkaya (Yeditepe Üniv.)
Prof. Dr. Sacide Vural (Yeni Yüzyıl Üniv.)
Yrd. Doç. Dr. Nalan  Büker (Işık Üniv.)
Yrd. Doç. Dr. Müge Demir (Beykent Üniv.)
Yrd. Doç. Dr. Diğdem Sezen( İstanbul Üniv.)
Öğr. Gör. Füsun Özbilgen. (koordanitör) (İLAD Gen.Sek)Haziran 2016 yılında toplanan İletişim Fakültesi dekanları komisyonun yapısını güncelleyerek görevin sürdürülmesini kararlaştırdı. Haziran 2016’dan bu yana Hazırlık Komisyonu şöyle oluştu.

Prof. Dr. Aysel Aziz (Başkan) (İLAD Başk.)
Prof. Dr. Hülya Yengin (İst. Aydın Üniv.)
Prof. Dr. Belma Akşit (Maltepe Üniv.)
Prof. Dr. Aytekin İşman (Sakarya Üniv.)
Prof.. Dr. Berrin Yanıkkaya (Yeditepe Üniv.)
Prof. Dr. Sacide Vural (Yeni Yüzyıl Üniv.)
Doç. Dr. Recep Tayfun (Başkent Üniv.)
Doç. Dr. Müge Demir (Medipol Üniv.)
Yrd. Doç. Dr. Nalan  Büker (Işık Üniv.)
Yrd. Doç. Dr. Diğdem Sezen( İstanbul Üniv.)
Öğr. Gör. Füsun Özbilgen. (koordanitör) (İLAD Gen.Sek)

Hazırlık Komisyonu tarafından hazırlanan iletişim programlarına ve ileşitim alanına ilişkin standartlar bu web sayfasında Belgeler kategorisinin alt sırasında yer almaktadır.

http://iledak.ilad.org.tr/img/pages/09_degerlendirme_olcutleri-_eksiz_02.09.2016_5b7f430.pdf
Atatürk
Atatürk
İLEDAK İletişim eğitimi programlarının akreditayonu için yüksek öğretim kurumu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olmak üzere başvurusunu yapmıştır.
AKREDİTE KURUMLAR
Atatürk