İLEDAK uluslararası ICQH konferansında

İLAD Başkanı ve  İLEDAK ABK (Aday Belirleme Komitesi) Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesinin 24-25 Kısım 2016 tarihinde düzenlediği  ICQH (International Conference on Quality in Higher Education / Yükseköğrenimde Kalite Konferansı) toplantısına  “Türkiye’de İletişim Eğitimi ve İletişim Akreditasyonu” (The Communication Education and Acreditation Process in Turkey) adlı bildirisiyle katıldı.

Prof. Dr. Aziz, bu yıl 6. sı düzenlenen uluslararası kalite toplantısında, Türkiye’deki iletişim eğitimi hakkında bilgi verdi ve İLAD’ın 1.5 yıldan beri iletişim akreditasyonuyla ilgili olarak yapmış olduğu faaliyetleri anlattı.

İLEDAK üyesi Prof. Dr. Hülya Yenğin de  aynı konferansa  “The Acreditation Processes in Communication Faculties in Turkey” adlı bildirisiyle katılarak, Türkiye’deki iletişim fakültelerinde iletişim eğitimi kalitesiyle ilgili olarak yapılan hazırlık çalışmaları konusunda bilgi verdi.

Atatürk
Atatürk
İLEDAK İletişim eğitimi programlarının akreditayonu için yüksek öğretim kurumu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olmak üzere başvurusunu yapmıştır.
AKREDİTE KURUMLAR
Atatürk