Kurullar


1- ABK Aday Belirleme KomitesiProf. Dr. Aysel Aziz Başkan  ( Başkan )
Prof. Dr. Özden Cankaya (Asıl Üye)
Prof. Dr. Belma Akşit (Asıl Üye)
Prof. Dr. Ruken Öztürk (Yedek Üye)
Prof. Dr. Suat Gezgin (Yedek Üye)


2- İLAD/İLEDAK Eğitim Birimi

Prof. Dr. Sacide Vural (Başkan)
Prof. Dr. Billur Ülger (Üye)
Doç. Dr. Müge Demir (Üye)
Yard. Doç. Dr. Nalan Büker (Yedek Üye)

3- İLAD/İLEDAK ÖLÇÜTLER KOMİTESİ

Prof. Dr. Süleyman İrvan (Başkan)
Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu

Prof. Dr. Nilüfer Sezer (Üye)
Doç. Dr. Müge Demir Ayral (Üye)
Doç. Dr. Deniz Yenğin


Yükseköğretim Kalite Kurulu 31 Ocak
2018 tarihli toplantısında,
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği'ni akreditasyon yapmak üzere yetkilendirdi.