Yükseköğretim Kalite Kurulu ve ulusal akreditasyon kuruluşları Ankara’da toplandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, ile Yükseköğretim Kalite Kurulu üyeleri  ve ulusal akreditasyon kuruluşlarının yöneticileri Ankara’da  6 Haziran 2018 çarşamba günü bir araya geldi.

- Kurumsal dış değerlendirme programı ile program akreditasyonu çalışmalarının ilişkilendirilmesi,

- Çıktı odaklı akreditasyon sürecinde yükseköğretim kurumlarından beklenen kanıtlar

konularında bilgi alışverişi yapıldı.Toplantıya İLAD adına İLAD başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz ve İLEDAK Başkanı Prof. Dr. Hülya Yenğin katıldılar.

"Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge"nin güncellenmesi kapsamında akreditasyon kuruluşlarının önerileri" istendi.Toplantıya katılan ulusal akreditasyon kuruluşları:

MÜDEK-(Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

EPDAD- (Eğitim Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Derneği)

HEPDAK-(Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

TEPDAD-(Tıp Eğitim Programları Değerlendirme Akreditasyon Derneği)

VEDEK-( Veteriner Hekimliği  Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve  Akreditasyon Derneği)

FEDEK- (Fen Edebiyat Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği)

İLAD  (İletişim Araştırmaları Derneği- İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu)

SABAK_ (Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditason Derneği)

TURAK_(Turizm Akademisyenleri Derneği- Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu)

MİAK – (Mimarlık Akreditasyon Kurulu)

YKK çağrısı ile yapılan toplantıda, önceki yıllarda akreditasyon tescil belgesi alarak akreditasyon belgeleri veren kuruluşlarının sunumları izlendi.

 

Toplantının ikinci gündem maddesi kapsamında akreditasyon kuruluşunun çıktı odaklı akreditasyon sürecinde program çıktıları ve eğitim amaçlarının sağlandığını görebilmek üzere yükseköğretim kurumlarından beklenen kanıtlara ilişkin; MÜDEK, TEPDAD, FEDEK,VEDEK, HEPDAK ve EPDAD kuruluşlarının temsilcileri 5'er dakikalık sunumlar yaptı.


Yükseköğretim Kalite Kurulu 31 Ocak
2018 tarihli toplantısında,
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği'ni akreditasyon yapmak üzere yetkilendirdi.