İLAD 17. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayında ekip üyeleri bilgilendirildi
17. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayına, kurum ziyareti hazırlığındaki İLEDAK ekip üyeleri katıldı
İLAD/İLEDAK  17. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 19 Kasım pazar günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. İletişim alanına ait programların akreditasyon süreçlerinde değerlendirici olarak görevlendirilen İLEDAK ekip üyeleri ile yapılan Çalıştaya 78 değerlendirici katıldı.


İLEDAK’ın 2023 dönemi  genel değerlendirme ve ara değerlendirme ve Meslek Yüksek Okullarının program değerlendirme ekiplerinde yer alan ekip üyelerine, bu dönem yapacakları çalışmalarda yol göstermek üzere değerlendirme ve akreditasyon eğitimi ile ilgili sunumlar yapıldı. Çevrimiçi yapılan çalıştayda  ziyaret  sırasında dikkat edilecek  konular ve ziyaret yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziyaret öncesi ekip içi çalışmaların değerlendirilmesi,  kurumlardaki inceleme ve değerlendirmelerin hangi kriterlere göre yapılacağı konularında sunumlar yapıldı.

İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, İLEDAK Başkanı, İLAD Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Jale Sarmaşık, Prof. Dr. Recep Tayfun, İLEDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç ile öğrenci değerlendirci Sercan Gündoğar  katılımcılara Program Değerlendirci Raporu (PDR)lerin hazırlanması, çıkış bildiriminin hazırlanması, başkan raporu, İLEDAK'ın tutarlalık incelemeleri ve ziyaretlerin davranışsal boyutu ile öğrenci değerlendiricilerin dikkat edeceği konular hakkında bilgilendirme yaptılar.

Soru yanıt bölümünde sunumlarda yapılan bilgilendirmeler derinlemesine tartışıldı. Ziyaret örnek programları ve değerlendiricilerin, kurumların yöneticileri, öğretim elemanları, öğrencileri, mezunları ve paydaşları ile ilgili sorabilecekleri örnek sorular da katılımcılara eposta yoluyla iletiliyor.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.