12. İLAD Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 6 Mart günü yapıldı

 

İLAD, iletişim alanına ait programların akreditasyon süreçlerinde değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere düzenlediği 12. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayını 06 Mart 2021 Cumartesi gerçekleştirdi. Çevrimiçi olarak yapılan  12. İLAD Değerlendirici Eğitimi Çalıştayında, İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz,  İLEDAK  başkanı Prof. Dr. Sacide Vural, İLEDAK üyesi Prof.Dr. Senem Duruel Erkılıç ve İLAD Ölçütler Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Nilüfer Timisi katılımcılara Yükseköğretimde akreditasyon,  değerlendirme süreçleri, İLAD ölçütleri, değerlendirme ve kurum ziyaretlerinde davraşısal boyut ve akreditasyon kararlarınan tutarlılığının sağlanmasına  ilişkin konularda bilgilendirme yaptılar, sürecin işleyişini, yönetimini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

 

 

Farklı üniversitelerden 18 katılımcı akademisyenin ve sektör temsilcisinin katıldığı 12. İLAD Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı yükseköğretimde kalite standartlarına dair sunumlarının ardından soru-cevap aşaması ile devam etti.

Bu çalıştay sonunda İLAD Değerlendirici havuzunun sayısı da 176'ya yükseldi.

Çalıştaya eğitim fakültelerinden dekanlar ve profesör ve doçent düzeyinde öğretim üyeleri ile yeni İLEDAK üyeleri katıldı.  Çalıştay sonunda İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz katılımcılara İLEDAK Değerlendiricisi olmaya hak kazandıklarını açıkladı, ardından da sertifikalar katılımcılara gönderildi.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.