3. Kurum Eğitim/Bilgilendirme Çalıştayı, Lefke Avrupa Üniversitesinde yapıldı

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan tescil belgesini aldıktan sonra, iletişim eğitiminin yükseköğretim kurumlarındaki akreditasyon kuruluşu olarak, iletişim fakültelerinden gelen istekler üzerine kurumları özdeğerlendime raporlarının hazırlanışı ve İLAD / İLEDAK ölçütleri ile iletişim alanı öğretim çıktıları ve iletişim programlarının öğretim çıktıları konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

KKTC’de Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin evsahipliğinde 13 Nisan 2018 günü yapılan 3. Kurum Eğitimi Bilgilendirmesi Çalıştayına İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Belkıs Ayhan Tarhan, bölüm başkanları ve öğretim üyeleri katıldı. Ayrıca üniversite Akreditasyon Sorumlusu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sadık Ülker ile üniversitenin diğer bölüm ve fakültelerinden de 3 öğretim üyesi  çalıştayın katılımcıları arasında yer aldılar. 

3. Kurumsal Eğitim Çalıştayı’na katılanlar tüm gün 4 oturum halinde süren Çalıştay’da akerditasyon sürecinin aşamaları konusunda bilgilendirildiler.

Çalıştay’ın açılış ve bilgilendirme sunumunu yapan İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz,  akreditasyon sürecinin önemine değindi ve İletişim Fakülteleri'nde yaratacağı farklılıkları anlattı. Sürecin yasal altyapısı ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun görevlendirmesi hakkında bilgilendirme yaptı.


İLEDAK Eğitim Komitesi Başkanı Prof. Dr. Sacide Vural da, katılımcı akademisyenlere 3 sunum halinde akreditasyon süreçlerinin nasıl işleyeceğini anlattı. Özdeğerlendirme Raporu hazırlanışı, değerlendirme süreçleri, İLEDAK’ın değerlendirme ölçütleri ve İLEDAK İletişim Alan ve Program çıktıları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Soru- cevap olarak devam eden çalıştayda katılımcılar, iletişim alanı ve program ölçütleri, akreditasyon süreci, özdeğerlendirme raporu hazırlama ve etik kurallar konularında İLAD süreçleri konusunda bilgi edindiler.  Çalıştay sonunda katılımcılara İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından sertifikaları verildi.


İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.