30. İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi Toplantısında İLAD Kurum Bilgilendirme Çalıştayı

30. İLDEK İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi 12 - 14 Mayıs tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde toplandı. İLDEK toplantısına çevrimiçi olarak katılan İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz akreditasyon ile ilgili sunum yaptı. Dekanlar ve dekan temsilcilerinin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Aziz, akreditasyon süreci ve ölçütlere ilişkin gözlenen yetersizlikler hakkında iletişim fakültesi dekanlarını bilgilendirdi.
İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi’nin Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan 30. İLDEK toplantısının 2. gününde yapılan İLED/İLEDAK Kurum Bilgilendirme Çalıştayında Prof. Dr. Aysel Aziz, dekanlara ve dekan temsilcilerine yaptığı sunumda, İLAD’ın akreditasyon çalışmalarının genel çerçevesini anlattı ve ölçülerle ilgili bilgilendirmeler yaptı. 2022 yılında hazırlanan genel değerlendirme ölçütlerinin yeni sürümü ile ilgili bilgi verdi. Grafik Tasarımı ile ilgili programların da bu yıl değerlendirmeye alındığını, bu konuda gerekli ölçütlerin hazırlandığını bildirdi. İLAD'ın artık iletişim fakültesi dışındaki fakültelere ait iletişim programlarını da akredite ettigi bilgisini verdi.

İLAD Başkanı, akreditasyon başvurusu için hazırlanma süreci, İLEDAK tarafından oluşturulan değerlendirme ekipleri, değerlendirmelerin aşamaları gibi akreditasyon sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak başvuruda bulunmak isteyen dekanları bilgilendirdi.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.