BAŞVURU

iLETİŞİM LİSANS PROGRAMLARI

DEĞERLENDİRME AKREDİTASYON BAŞVURU FORMU

Lütfen, bu formu İLEDAK tarafından değerlendirme yapılmasını istediğiniz iletişim lisans programlarınızın her biri için ayrı ayrı, ikinci öğretim programlarınızın her biri için de ayrı bir form kullanarak doldurunuz.

Değerlendirme yapılması istenen tüm programlar için doldurduğunuz formları Fakülte Dekanlığı başvuru yazısının eki olarak, en geç 30 Mart 2018 tarihine kadar aşağıdaki adrese iletiniz:

Başvuru sürecinde herhangi bir aksamaya yol açmamak için gönderi alındı teyidinin yapılması ve başvuruların elektronik bir kopyasının ilad@ilad.org.tr adresine de gönderilmesi gerekmektedir.

 1. A. Başvuruyu yapan kuruma ilişkin bilgiler

 1. Programı yürüten üniversite

 1. Programı yürüten fakülte

 1. Programı yürüten bölüm

 1. Başvuruyu yapan fakülte dekanı

a. Adı ve Soyadı

b. Ünvanı

c. Telefonu

d. E-posta adresi

 1. B. Değerlendirme yapılması istenen iletişim lisans programına ilişkin bilgiler

 1. Programın adı

 1. Program mezunlarına verilen diploma üzerinde yazılan tanımlama (ünvan)

 1. Programa ilk kez öğrenci kabul edilen yıl

 1. Programın ilk kez mezun verdiği yıl

 1. Aynı adı taşıyan ikinci öğretim programı (var veya yok yazınız)

 1. İkinci öğretim programı varsa, mezun verdi mi? (evet veya hayır yazınız)

(*) Mezun vermiş olan ikinci öğretim programlarının genel değerlendirme için başvuran öğretim programları ile beraber program değerlendirmesi için başvurması gerekmektedir.

NOT: İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK)  başvuruyu kabul etmeden önce Mart ayı içinde programlardan ek bilgi ve belge isteyebilir.

Yazışma ve Gönderi Adresi:

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği

İstiklal Caddesi No: 22 Kat: 2

Beyoğlu  İSTANBUL

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.