Paydaşlarla ÇalıştaylarPaydaşlık tutanağı imzalanan kuruluşlar:

1.ARVAK (Açıkhava Reklamcıları Vakfı)
2.RVD (Reklamverenler Derneği)
3.İlancılık Reklam Ajansı
4.IAB Turkey (Interactive Advertising Bureau)
5.TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği)
6.GMK (Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu)
7.EGD (Ekonomi Gazetecileri Derneği)
8.İYGAD (İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği)
9.RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği)
10.İTMK (İletişim Tasarımcıları Meslek Kuruluşu)
11.SİYAD (Sinema Yazarları Derneği)
12.SETEM (Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği)
13.TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti)

14.Basın İlan Kurumu
15.Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
16.Basın İş Sendikası
17.Gazeteciler Cemiyeti (Ankara)
Öğretim Çıktıları paydaşlarla tartışılarak geliştirilmektedir.
İLEDAK Hazırlık Komisyunu’nun hazırladığı iletişim lisans eğitimindeki programların değerlendirme ölçütleri,

sektörün meslek kuruluşları/paydaş  kuruluşlarla geliştirilerek son aşamasına getirildi.

Gazetecilik/ Habercilik,  Radyo - TV yayıncılığı, masa üstü yayıncılık, görsel iletişim tasarımı, sinema, halkla ilişkiler, reklamcılık, yeni medya, gibi iletişim alanındaki lisans eğitim programlarından yetişen öğrencilerin çalışma yaşamına başlayacağı sektörlerin meslek kuruluşları, cemiyetleri, sendikaları ve tüm ilgili paydaş kuruluşlarla Hazırlık Komisyonunca geliştirilen öğretim çıktılarını değerlendirildi.


ARVAK, RVD, İlancılık Reklam Ajansı, IAB, TÜAD temsilcileri ve İLAD arasında düzenlenen paydaşlık toplantısı


EGD Ekonomi Gazetecileri Derneği ve İLAD arasında düzenlenen paydaşlık toplantısıTÜHİD Türkiye Halkla İlişkiler Derneği ve İLAD arasında düzenlenen paydaşlık toplantısıRATEM Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ve İLAD arasında düzenlenen paydaşlık toplantısıTGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve İLAD arasında düzenlenen paydaşlık toplantısıKalDer ve İLAD arasında düzenlenen paydaşlık toplantısıİLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.
AKREDİTE PROGRAMLAR