İLAD, COVİD-19 pandemisi için DAUY yönergesinde değişiklik yaptı

 


Akreditasyon ziyaretlerinde çevirimiçi uygulamalara geçiliyor

İLAD Yönetim Kurulu, 22 Ağustos 20202 tarihli toplantısında, İLEDAK’ın Genel ve Ara Değerlendirme için oluşturacağı ekiplerin, pandemi sürecinde ve saha ziyaretlerinde izlenecek yöntemlerle ilgili Değerlendirme Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi’nde (DAUY) değişiklik yapılmasını kararlaştırdı. Yönergede yapılan yeni düzenlemeye göre, ekiplerin kurumlara yaptığı saha ziyaretini zorlaştıran olağanüstü koşullarda (pandemi, doğal afetler gibi) ekip üyeleri, kurumun ve programın yöneticileri, öğrencileri ve ilgili kişileri ile çevrimiçi görüşmeler yolu ile çalışmalarını gerçekleştirebilecekler. Pandemi döneminde ziyarete ilişkin yönerge maddeleri şöyle belirlendi:


MADDE 9. DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN AYRINTILARI

Ekip ziyaretini zorlaştıran olağanüstü koşullarda ( pandemi, doğal afetler gibi) ekipler çalışmalarını, kurumun ve programın yöneticileri, öğrencileri ve ilgili kişileri ile çevrimiçi görüşmeler yolu ile gerçekleştirir. Ekip başkanı gerektiğinde kuruma altyapıyı incelemek üzere ekip üyelerinden bir veya iki değerlendiriciyi ziyaret için görevlendirir.

Ekip üyelerinin gidişini tümüyle engelleyecek zorunlu durumlarda, teknolojinin olanakları kullanılarak video çekimler ve canlı çekimler yöntemi ile kütüphane, bilgisayar ve enformatik alt yapı ile ilgili incelemeler ve  tüm saha ziyareti çalışmaları çevrimiçi olarak tamamlanabilir.

YÖKAK görüşü de bu yönde olduğu biliniyor.

İLAD bu kararlarında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ile yapılan görüşmeleri de dikkate aldı. YÖKAK’ın akreditasyon çalışmalarının pandemi günlerinde aksatılmaması için alınacak kararlara ışık tutan görüşmeleri ve değerlendirmeleri şu şekilde açıklanmıştı:

“ Pandemi süreci ise, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de akreditasyon çalışmalarını bir miktar engellemiş olsa da, kalite ve akreditasyonun her türlü eğitim (ister yüz yüze, ister uzaktan) için büyük önem taşıdığı bilinmektedir. Pandemi sürecinde hem akreditasyon ölçütlerinin belirlenmesi hem de akreditasyon değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı konusu önem kazanmaktadır. Akredite edilecek programların (Tıp, Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, vb.) özellikleri bağlamında büyük farklılıklar bulunmaktadır ancak ve her programın kendine özgü uzaktan eğitim ölçütlerini belirlemesi önem kazanmaktadır. Ayrıca, akreditasyon değerlendirmelerinin de programın özelliğine göre yeniden yapılandırılması gündeme gelmiştir. Değerlendirmelerin tamamen uzaktan (online görüşmeler ile) ya da kısmi olarak uzaktan ve laboratuvar vb. olanakların değerlendirilmesi için yarım gün alan ziyareti şeklinde yeniden yapılandırılması gerekli görülmektedir.

Salgın sürecinde, uzaktan eğitime hızlı geçişle birlikte yükseköğretim kurumları, eğiticiler ve öğrencilerin rollerinde yaşanan değişiklikler akreditasyon süreçlerinin de yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir.  Akreditasyonun temeli olan sürekli iyileştirme ve kalite anlayışı, yükseköğretim kurumlarının ve akreditasyon derneklerinin bu süreci başarıyla yönetmelerini kolaylaştıracaktır.”


İTİRAZLARIN KAPSAMI DA GENİŞLETİLDİ

İLAD Yönetim Kurulu tarafından yapılan DAUY yönerge değişikliğinde itirazlara ilişkin maddeler de ele alındı. Buna göre akreditasyon ile ilgili kararlara itirazların kapsamı genişletildi.

MADDE 13.  İTİRAZLAR

Ekip üyelerinin gidişini tümüyle engelleyecek zorunlu durumlarda, teknolojinin olanakları kullanılarak video çekimler ve canlı çekimler yöntemi ile kütüphane, bilgisayar ve enformatik alt yapı ile ilgili incelemeler ve tüm saha ziyareti çalışmaları çevrimiçi olarak tamamlanabilir.

İtirazlar, yeniden değerlendirme istemleri ve yeniden ziyaret istemleri “akreditasyon vermeme” kararlarına, veya (2) yıllık akreditasyon kararlarına karşı yapılabilir.

İtirazlar “akreditasyona ilişkin kararın” veya yapılmış olan yeniden değerlendirme veya yeniden ziyaret isteminin reddinin kurumlara tebliğini izleyen otuz (30) gün içinde İLAD’a yazılı olarak yapılmalıdır.


İLAD Yönetim Kurulu, 22 Ağustos 20202 tarihli toplantısında, İLEDAK’ın Genel ve Ara Değerlendirme için oluşturacağı ekiplerin, pandemi sürecinde ve saha ziyaretlerinde izlenecek yöntemlerle ilgili Değerlendirme Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi’nde (DAUY) değişiklik yapılmasını kararlaştırdı. Yönergede yapılan yeni düzenlemeye göre, ekiplerin kurumlara yaptığı saha ziyaretini zorlaştıran olağanüstü koşullarda (pandemi, doğal afetler gibi) ekip üyeleri, kurumun ve programın yöneticileri, öğrencileri ve ilgili kişileri ile çevrimiçi görüşmeler yolu ile çalışmalarını gerçekleştirebilecekler. Pandemi döneminde ziyarete ilişkin yönerge maddeleri şöyle belirlendi:


MADDE 9. DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN AYRINTILARI

Ekip ziyaretini zorlaştıran olağanüstü koşullarda ( pandemi, doğal afetler gibi) ekipler çalışmalarını, kurumun ve programın yöneticileri, öğrencileri ve ilgili kişileri ile çevrimiçi görüşmeler yolu ile gerçekleştirir. Ekip başkanı gerektiğinde kuruma altyapıyı incelemek üzere ekip üyelerinden bir veya iki değerlendiriciyi ziyaret için görevlendirir.

Ekip üyelerinin gidişini tümüyle engelleyecek zorunlu durumlarda, teknolojinin olanakları kullanılarak video çekimler ve canlı çekimler yöntemi ile kütüphane, bilgisayar ve enformatik alt yapı ile ilgili incelemeler ve  tüm saha ziyareti çalışmaları çevrimiçi olarak tamamlanabilir.

YÖKAK görüşü de bu yönde olduğu biliniyor.

İLAD bu kararlarında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ile yapılan görüşmeleri de dikkate aldı. YÖKAK’ın akreditasyon çalışmalarının pandemi günlerinde aksatılmaması için alınacak kararlara ışık tutan görüşmeleri ve değerlendirmeleri şu şekilde açıklanmıştı:

“ Pandemi süreci ise, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de akreditasyon çalışmalarını bir miktar engellemiş olsa da, kalite ve akreditasyonun her türlü eğitim (ister yüz yüze, ister uzaktan) için büyük önem taşıdığı bilinmektedir. Pandemi sürecinde hem akreditasyon ölçütlerinin belirlenmesi hem de akreditasyon değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı konusu önem kazanmaktadır. Akredite edilecek programların (Tıp, Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, vb.) özellikleri bağlamında büyük farklılıklar bulunmaktadır ancak ve her programın kendine özgü uzaktan eğitim ölçütlerini belirlemesi önem kazanmaktadır. Ayrıca, akreditasyon değerlendirmelerinin de programın özelliğine göre yeniden yapılandırılması gündeme gelmiştir. Değerlendirmelerin tamamen uzaktan (online görüşmeler ile) ya da kısmi olarak uzaktan ve laboratuvar vb. olanakların değerlendirilmesi için yarım gün alan ziyareti şeklinde yeniden yapılandırılması gerekli görülmektedir.

Salgın sürecinde, uzaktan eğitime hızlı geçişle birlikte yükseköğretim kurumları, eğiticiler ve öğrencilerin rollerinde yaşanan değişiklikler akreditasyon süreçlerinin de yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir.  Akreditasyonun temeli olan sürekli iyileştirme ve kalite anlayışı, yükseköğretim kurumlarının ve akreditasyon derneklerinin bu süreci başarıyla yönetmelerini kolaylaştıracaktır.”


İTİRAZLARIN KAPSAMI DA GENİŞLETİLDİ

İLAD Yönetim Kurulu tarafından yapılan DAUY yönerge değişikliğinde itirazlara ilişkin maddeler de ele alındı. Buna göre akreditasyon ile ilgili kararlara itirazların kapsamı genişletildi.

MADDE 13.  İTİRAZLAR

Ekip üyelerinin gidişini tümüyle engelleyecek zorunlu durumlarda, teknolojinin olanakları kullanılarak video çekimler ve canlı çekimler yöntemi ile kütüphane, bilgisayar ve enformatik alt yapı ile ilgili incelemeler ve tüm saha ziyareti çalışmaları çevrimiçi olarak tamamlanabilir.

İtirazlar, yeniden değerlendirme istemleri ve yeniden ziyaret istemleri “akreditasyon vermeme” kararlarına, veya (2) yıllık akreditasyon kararlarına karşı yapılabilir.

İtirazlar “akreditasyona ilişkin kararın” veya yapılmış olan yeniden değerlendirme veya yeniden ziyaret isteminin reddinin kurumlara tebliğini izleyen otuz (30) gün içinde İLAD’a yazılı olarak yapılmalıdır.


 

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.