İLAD, iletişim programlarının akreditasyon kuruluşu olarak yetkilendirildi

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği,   Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 31 Ocak 2018 günü yaptığı ilk toplantıda, yükseköğretim veren iletişim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için yetkilendirildi. ( Bkz. Yükseköğretimk Kalite Kurulu'nun yetkilendirme yazısı PDF formatında haberin altında )

İLAD tarafından kurulan ve bağımsız bir kurul olan İLEDAK- İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu, iletişim eğitimi veren lisans düzeyindeki programların, 2018 -2019 dönemi için başvurularını almaya başladı. Başvuracak programların, elektronik başvuru dilekçelerinin yanı sıra lisans programları başvuru formunu doldurarak İLAD Merkezi’ne posta ile de iletmeleri gerekiyor.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı’nın 31 Ocak 2018 günü yaptığı ilk toplantısında, Kurul Başkanlığına Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Başkan Yardımcılığına ise Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU seçildi.

 

Kurulun çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik ikincil mevzuat taslağının görüşe açılması ile devam eden toplantıda, Kurul’un daimi komisyonlarının oluşturulması ve Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almak üzere ilk kez başvuran veya tescil süresi uzatımına yönelik başvurusu bulunan dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmelerine ilişkin konular görüşüldü.

 

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği’nin başvurusunu da değerlendiren Kurul, İLAD’ın yetkilendirilmesine karar verdi. Karar Kalite Kurulu’nun web sitesinde ilan edildi.

 

http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu/tescil-suresi-devam-edenler

 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), 23 Temmuz 2015 tarihinde yayınladığı  “Yükseköğretimde Kalite ve Değerlendirme Yönetmeliği” çerçevesinde ve YÖK Kalite Kurulu’nun 07.09 2016 tarihli "Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge”sinin  4. maddesi uyarınca, İLAD’ın,  iletişim eğitimi programlarının dış değerlendirme kuruluşu olması için hazırlanan tescil başvuru dosyası iki yıllık bir çalışma sonucu hazırlanmıştı.

İLAD, iletişim alanı ve programlarına özgü ölçütleri belirledi ve bu ölçütlerin bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını değerlendirecek İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulunu (İLEDAK)  oluşturarak eğitim çalıştaylarına başladı. Bugüne dek üç çalıştay ile değerlendiriciler ve eğiticilerin eğitimini gerçekleştiren İLAD, önümüzdeki günlerde, İLEDAK’a başvurarak akreditasyon almak isteyen programların ve fakültelerin bu konuda eğitim almak isteyen öğretim üyeleri için Kurum Eğitimi Çalıştaylarına başlıyor.

İLAD Başkanı Prof. Dr.Aysel Aziz ve  İLAD'ın oluşturduğu İLEDAK'ın Başkanı Prof.Dr. Hülya Yenğin başvuru dosyasını 14 Şubat 2017 günü Yükseköğretim Kalite Kurulu’na sunmuşlardı.
23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” kapsamında oluşturulan ve iki yıldır faaliyetlerini sürdüren Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun idari ve mali yapısı ile işleyişi, , 7033 sayılı  Kanun  ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre yeniden düzenlendi.

Bu yasal düzenleme ile,  idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir yapı haline gelmiş olan Yükseköğretim Kalite Kurulu ilk toplantısını 31 Ocak 2018 günü gerçekleştirdi. Bu toplantıda İLAD’ın yetkilendirilmesi de kararlaştırıldı.


İLAD’ın sunduğu Başvuru Dosyası'nda yer alan akreditasyona ilişkin tüm bilgiler, İLEDAK web sitesinde yayınlanmaktadır.

PDF Dökümanı İncele »

iledak.ilad.org.tr

www.iledak.org

www.ilad.org.tr

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.