İLAD 11. Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 32 kişinin katılımıyla yapıldı

İLAD 11. Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 32 kişinin katılımıyla yapıldı

İLAD’ın genel değerlendirme ekiplerinde yer alan ekip üyelerine çevrimiçi değerlendirme ve akreditasyon eğitimi ile ilgili sunumların yapıldığı 11. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 17 Ocak 2021 Pazar günü yapıldı. 32 değerlendirici ekip üyesinin katılımı ile gerçekleştirilen  ve 2 oturum halinde 3,5 saat süren çalıştay Zoom üzerinden düzenlendi.

İletişim alanına ait programların akreditasyon süreçlerinde değerlendirici olarak görevlendirilen ekip üyeleri ile yapılan çevrimiçi 10. Değerlendici Eğitim Çalıştayı Zoom üzerinden düzenlendi.

Katılımcılarla çevrimiçi ziyaretler, ziyaret öncesi ekip içi çalışmalar, görüşmelerin kaydedilmesi, kişisel veri güvenliğinin sağlanması, uzaktan eğitimlerin kurumlarda gerçekleşmesi ile ilgili değerlendirmelerin hangi kriterlere göre yapılacağı konularından sunumlar yapıldı. Soru yanıt bölümünde konular derinlemesine tartışıldı. Sunular, ziyaret örnek programları ve uzaktan eğitime ilişkin değerlendirici soruları katılımcılara ayrıca eposta yoluyla da iletildi.
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.