İLAD 13. Kurum Bilgilendirme Çalıştayı 72 öğretim üyesinin katılımıyla yapıldı

2022-2023 Akreditasyon döneminde İLAD’a akreditasyon için başvuruda bulunan 21 üniversiteden 51 programı temsilen dekanların, dekan yardımcılarının,  ilgili bölüm başkanlarının ve akreditasyon temsilcilerinin katıldığı 13. İLAD Kurum Bilgilendirme Çalıştayı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü çevrimiçi olarak yapıldı.

İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz,  İLEDAK  Başkanı Prof. Dr. Sacide Vural,  İLEDAK üyesi Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç, İLAD Ölçütler Komisonu üyesi Prof. Dr. Deniz Yenğin ve İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen, çalıştay katılımcılarını İLAD’ın akreditasyon süreci,  Özdeğerlendirme Raporu yazımı ve İLAD ölçütleri hakkında bilgilendirildi.

Çalıştayda iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için yapılması gereken iyileştirmeler, iletişim eğitimi veren kurumların akademik kadrolarında aranan nitel ve nicel özellikler, ders ve içeriklerinin uyumu, kurumların misyon-vizyonları ile programların öğretim amaçlarının tutarlılığına özen gösterilmesi, öğrenci memnuniyeti, ölçme ve değerlendirmede dikkat edilmesi gerekenler ile ölçütlere ilişkin konular ele alındı.

İLAD’a 2022 döneminde akreditasyon başvurusunda bulunmuş programlar (11 üniversiteden 16 Genel Değerlendirme, 5 üniversiteden 13 program Ara Değerlendirme) ve 2023 yılında akreditasyon için başvurmayı planlayan programlar için düzenlenen çevrimiçi çalıştayın soru-yanıt bölümünde ise  değerlendirme süreçleri ve ölçütler ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Çalıştayın ardından isteyen katılımcılara sertifikaları gönderildi.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.