İLAD 14. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 41 öğretim üyesinin katılımıyla yapıldı.

İLAD’ın iletişim programlarının akreditasyon çalışmalarında değerlendirici olarak görevlendirilecek yeni program değerlendiricileri yetiştirmek amacıyla düzenlediği 14. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Çevrimiçi ortamda düzenlenen çalıştaya profesör ve doçent düzeyinde alanında uzman 41 öğretim üyesi katıldı.
Çalıştayda İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, İLEDAK Üyesi Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç, İLAD Ölçütler Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Deniz Yenğin ve İLAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya yaptıkları sunumlarla akreditasyon çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü anlattılar. Prof. Dr. Aysel Aziz, İLEDAK’ın değerlendirme ziyaretlerinde ekip üyeleri tarafından doldurulan Program Değerlendirici Raporunun formatı ve nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

İLEDAK Üyesi Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç, akreditasyon çalışmalarının aşamalarını ve bu çalışmaların tutarlılığının sağlanmasına yönelik kurulan Tutarlılık Komisyonunun akreditasyon sürecindeki rolü hakkında açıklamalarda bulundu.

İLAD Ölçütler Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Deniz Yengin, İLAD’ın iletişim eğitiminin standartlarını belirlemek ve ölçümlemek amacıyla paydaşlarıyla birlikte oluşturduğu İLAD Değerlendirme Ölçütleri ve Program Kazanımları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İLAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Berrin Yenikkaya akreditasyon sürecinin davranışsal boyutu ve etik kurallarına ilişkin sahadaki deneyimlerinden de örnekler vererek değerlendiricilerin dikkat etmesi gereken noktaları özetledi. Sunumların ardından çalıştay soru-cevap aşaması ile devam etti ve akreditasyon ve yükseköğretimde kalite standartları üzerine bilgi ve fikir paylaşımı yapıldı.

İki oturum olmak üzere bir tam gün devam eden çalıştayın sonunda İLAD Gizlilik ve Etik Beyanlarını imzalayan tüm katılımcılara İLAD Değerlendirici Sertifikaları gönderildi.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.