İLAD 2. Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı katılımcıları sertifikalarını aldılarİLAD’ın iletişim alanında yürüttüğü akreditasyon çalışmalarında öğrenci değerlendirici olarak görev alacak öğrencilere İLAD’ın akreditasyon süreçleri konusunda eğitim verilmesi amacıyla düzenlenen 2. İLAD Öğrenci Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 25.06.2022 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlendi. Çalıştay, 41 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İletişim eğitiminde kalite ve akreditasyon çalışmalarına odaklanılan çalıştayda İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, İLAD’ın yürüttüğü akreditasyon çalışmaları ve sürecin aşamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. İLEDAK Üyesi Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç sürecin davranışsal boyutu ve değerlendirmelerin tutarlılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Erkılıç akreditasyon ziyareti sırasında dikkat edilmesi gereken etik kurallar hakkında da katılımcı öğrencilere bilgi verdi. İLEDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Tayfun akreditasyon sürecinin öğrenciler, öğrenci değerlendiriciler ve paydaşlar açısından önemini vurguladı. İLAD Ölçütler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Timisi, İLAD Değerlendirme Ölçütlerini oluşturan 11 ölçüt ve her iletişim programı için ayrı ayrı hazırlanan 12 programa özgü ölçüt hakkında katılımcı öğrencileri bilgilendirdi. Ölçütlerin tamamını açıklayan Prof. Dr. Timisi her bir ölçütü hangi göstergeler ile takip ettiklerini anlattı. Öğrenci Değerlendiriciler Sercan Gündoğar, Dr. Serkan Karatay ve Gizem Çelik öğrenci değerlendirici raporunun hazırlanması ve değerlendirme ziyaretlerinde dikkat edilmesi gerekenleri kendi deneyimlerinden yola çıkarak katılımcılarla paylaştılar.

Çalıştay sunumların ardından soru-cevap aşaması ile devam etti ve İLAD Etik Beyanını imzalayarak gönderen katılımcıların e-posta adreslerine katılım sertifikaları gönderildi. Çalıştayda eğitim alan öğrenciler, bu dönemde İLEDAK ekipleri tarafından yapılacak saha ziyaretlerinde görev alacaklar.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.