İLAD 2020 Tematik Analiz Raporu yayınlandı

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği’nin, yükseköğretim kurumlarındaki iletişim eğitiminin standartlarının yükseltilmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla oluşturduğu İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu’nun ( İLEDAK)  2018 - 2019 - 2020 yıllarına ait 3 yıllık çalışmalarının sonuçlarını analiz eden Tematik Analiz Raporu yayınlandı.

İLAD/İLEDAK ölçütlerine göre akreditasyon değerlendirmesi yapılan iletişim programlarında dikkat çeken yetersizlikler ve iyileştirmelere ilişkin gözlemlerin yer aldığı raporda çözüm önerileri de bulunmaktadır.

İLAD, iletişim eğitimini geliştirme konusundaki çalışmaları kapsamında paydaşların rapordaki analizler ve iyileştirme çalışmaları hakkında görüşlerine başvurdu.

Yükseköğretimde iletişim programlarının iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi için rapordaki analiz ve görüşlerle ilgili olarak paydaş kurumlardan, dekanlardan ve değerlendiricilerden görüş ve önerileri istendi.


Tematik Analiz Rapor linki
https://iledak.ilad.org.tr/img/pages/tematik-analiz-raporu_26.08.2021_847b0e5.pdf

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.