İLAD 2021 yılı akreditasyon takvimi ve bedelleri belirlendi.

2021 YILI AKREDİTASYON BEDELLERİ VE ÖDEME TAKVİMİ

 

2020-2021 dönemi akreditasyon bedellerinde İLAD Yönetim Kurulunun 24.12.2020 gün ve 2020/10 sayılı kararı ile bir önceki döneme göre güncelleme yapılmıştır.

 

Başvuran programlar için yapılacak kurum ziyaretleri sırasında İLEDAK akreditasyon ekiplerinin ulaşım ve konaklama bedelleri, ilgili kurum tarafından karşılanacaktır.

 

İletişim programı yürüten yükseköğretim kurumlarının, 2021 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları İLAD’a bildirmeleri için son gün 02 Mart 2021’dir.

 

Değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü

Birinci öğretim

İkinci öğretim

Genel Değerlendirme (1)

20.700 TL + KDV

16.560 TL+KDV

Ziyaretle Ara Değerlendirme (2)

16.560 TL+KDV

13.800 TL+KDV

Raporla Ara Değerlendirme (2)

9.660 TL+KDV

9.660 TL+KDV

Ziyaretle Kanıt göster (3)

16.560 TL+KDV

13.800 TL+KDV

Raporla kanıt göster (3)

9.660 TL+KDV

9.660 TL+KDV

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

(3)Daha önce yapılan ara değerlendirme sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programları değerlendirmesi

 

ÖDEME TAKVİMİ

 

2021 -2022 döneminde Genel veya Ara Değerlendirmesi yapılacak programlar için kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin:

 

%15’ini oluşturan ilk bölümü, başvurunun İLAD tarafından incelenerek başvuru koşulları açısından uygun bulunmasından sonra 2021 Mart ayı içinde,

 

%35’ini oluşturan ikinci bölümü, özdeğerlendirme raporlarının İLEDAK tarafından öndeğerlendirilmesi yapıldıktan sonra 2021 Ağustos ayı içinde,

%50’sini oluşturan son bölümü ise İLEDAK ekibinin kuruma yapacağı akreditasyon ziyareti sonrasında 2021 Kasım-Aralık aylarında ödenecektir. (Ziyaretin çevrimiçi olması halinde çıkış bildiriminden sonra )

AKREDİTASYON TAKVİMİ

 

02 Mart 2021: İletişim programı yürüten yükseköğretim kurumlarının, 2021 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları İLAD’a bildirmeleri için son gün.

( Başvuru formlarının 02 Mart 2020 tarihine kadar ilad@ilad.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. İLAD e-posta adresine gelecek başvurular, başvuru tarihi baz alınarak sırayla değerlendirilecektir. Bu akreditasyon döneminde en fazla 30 program için akreditasyon çalışması yapılacaktır. “Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir kopyasının İLAD’ın Eğitim Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 71/56, Kadıköy, İstanbul” adresine  gönderilmesi beklenmektedir.)

 

16 Mart 2021: İLAD tarafından 2021 yılında akreditasyon için Genel Değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi ve ilgili sözleşme tekliflerinin gönderilmesi için son gün.

 

30 Mart 2021: Akreditasyon başvuruları ile ilgili gönderilen sözleşme tekliflerinin kurumlar tarafından onaylanarak gönderilmesi için son gün.

 

06 Temmuz 2021: Kurumların 2021 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin Özdeğerlendirme Raporlarını dijital ortamda İLAD’a ulaştırmaları için son gün.

06 Ağustos 2021: İLAD’a gönderilen Özdeğerlendirme Raporlarının ön incelemesinde saptanan raporlama ve/veya ölçüt yetersizliklerinin İLAD tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son gün.

 

14 Eylül 2021: Format ve/veya raporlama yetersizlikleri giderilen raporların kurumlar tarafından dijital ortamda İLAD’a ulaştırılması için son gün.

 

28 Ekim 2021: İLEDAK değerlendirme ekiplerinin kurum ziyaret takvimlerinin rektörlüklere bildirilmesi için son gün.

Kasım - Aralık 2021: Değerlendirme ekiplerinin kurum ziyaretlerini gerçekleştireceği dönem.

Akreditasyon değerlendirilmesine başvuran iletişim lisans programlarını yürüten kurumların, bu kuralları dikkate alarak başvurmaları rica olunur.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.