İLAD 2022 yılı akreditasyon takvimi ve bedelleri belirlendi.
2022 YILI AKREDİTASYON BEDELLERİ VE ÖDEME TAKVİMİ

2022-2023 dönemi akreditasyon bedellerinde İLAD Yönetim Kurulunun 29.12.2021 gün ve 2021/08 sayılı kararı ile bir önceki döneme göre güncelleme yapılmıştır.


Başvuran programlar için yapılacak kurum ziyaretleri sırasında İLEDAK akreditasyon ekiplerinin ulaşım ve konaklama bedelleri, ilgili kurum tarafından karşılanacaktır.

İletişim programı yürüten yükseköğretim kurumlarının, 2022 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları İLAD’a bildirmeleri için son gün 01 Mart 2022’dir.

Değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü

Birinci öğretim

İkinci öğretim

Genel Değerlendirme (1)

24.840 TL + KDV

19.872 TL + KDV

Ziyaretle Ara Değerlendirme (2)

19.872 TL + KDV

16.560 TL + KDV

Raporla Ara Değerlendirme (2)

11.592 TL + KDV

11.592 TL + KDV

Ziyaretle Kanıt göster (3)

19.872 TL + KDV

16.560 TL + KDV

Raporla kanıt göster (3)

11.592 TL + KDV

11.592 TL + KDV

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3)Daha önce yapılan ara değerlendirme sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programları değerlendirmesiÖDEME TAKVİMİ


2022-2023 döneminde Genel veya Ara Değerlendirmesi yapılacak programlar için kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin:

%15’ini oluşturan ilk bölümü, başvurunun İLAD tarafından incelenerek başvuru koşulları açısından uygun bulunmasından sonra 2022 Mart ayı içinde,
%35’ini oluşturan ikinci bölümü, Özdeğerlendirme Raporlarının İLEDAK tarafından incelenmesi sonucu hazırlanan Ön Değerlendirilme Raporları gönderildikten sonra 2022 Ağustos ayı içinde,
%50’sini oluşturan son bölümü ise İLEDAK ekibinin kuruma yapacağı akreditasyon ziyareti sonrasında 2022 Kasım-Aralık aylarında fatura edilecektir.


AKREDİTASYON TAKVİMİ


01 Mart 2022: İletişim programı yürüten yükseköğretim kurumlarının, 2022 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları İLAD’a bildirmeleri için son gün. (Başvuru formlarının 01 Mart 2022 tarihine kadar ilad@ilad.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. İLAD e-posta adresine gelecek başvurular, başvuru tarihi baz alınarak sırayla değerlendirilecektir. Bu akreditasyon döneminde en fazla 30 program için akreditasyon çalışması yapılacaktır. “Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir kopyasının İLAD’ın “Eğitim Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 71/56, Kadıköy, İstanbul” adresine gönderilmesi beklenmektedir.)

15 Mart 2022: İLAD tarafından 2022 yılında akreditasyon için Genel Değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi ve ilgili sözleşme tekliflerinin gönderilmesi için son gün.

01 Nisan 2022: Akreditasyon başvuruları ile ilgili gönderilen sözleşme tekliflerinin kurumlar tarafından onaylanarak gönderilmesi için son gün.

04 Temmuz 2022: Kurumların 2022 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin Özdeğerlendirme Raporlarını dijital ortamda İLAD’a ulaştırmaları için son gün.

08 Ağustos 2022: İLAD’a gönderilen Özdeğerlendirme Raporlarının ön incelemesinde saptanan raporlama ve/veya ölçüt yetersizliklerinin İLAD tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son gün.

12 Eylül 2022: Format ve/veya raporlama yetersizlikleri giderilen raporların kurumlar tarafından dijital ortamda İLAD’a ulaştırılması için son gün.

31 Ekim 2022: İLEDAK değerlendirme ekiplerinin kurumlara bildirilmesi için son gün


Kasım - Aralık 2022: Değerlendirme ekiplerinin kurum ziyaretlerini gerçekleştireceği dönem. Akreditasyon değerlendirilmesine başvuran iletişim lisans programlarını yürüten kurumların, bu kuralları dikkate alarak başvurmaları rica olunur.
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.