İLAD 2024 yılı akreditasyon takvimi ve bedelleri belirlendi.

2024 YILI AKREDİTASYON BEDELLERİ


2024-2025 dönemi akreditasyon bedellerinde İLAD Yönetim Kurulunun 06.01.2024 gün ve 2024/01 sayılı kararı ile bir önceki döneme göre güncelleme yapılmıştır.

 

Başvuran programlar için yapılacak     kurum ziyaretleri sırasında    İLAD akreditasyon ekiplerinin ulaşım ve konaklama bedelleri, ilgili kurum tarafından karşılanacaktır.

 

İletişim    programı    yürüten    yükseköğretim    kurumlarının,    2024 yılında    akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları İLAD’a bildirmeleri için son gün 01 Mart 2024’dür.

 

Değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Değerlendirme Türü

Birinci öğretim programları

İkinci öğretim programları

Genel Değerlendirme (1)

80.000 TL + KDV

70.000 TL + KDV

Ziyaretle Ara Değerlendirme (2)

70.000 TL + KDV

60.000 TL + KDV

Raporla Ara Değerlendirme (2)

40.000 TL + KDV

30.000 TL + KDV

Ziyaretle Kanıt göster (3)

60.000 TL + KDV

50.000 TL + KDV

Raporla kanıt göster (3)

40.000 TL + KDV

30.000 TL + KDV

Meslek Yüksek Okulu Genel Değerlendirme

70.000 TL + KDV

60.000 TL + KDV

 

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların beş yılda bir yapılan genel değerlendirmesi

(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda iki yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

(3) Daha önce yapılan ara değerlendirme sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi


ÖDEME TAKVİMİ

2024 -2025 döneminde Genel veya Ara Değerlendirmesi yapılacak programlar için kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin:

 

% 15’ini oluşturan ilk bölümü, başvurunun İLAD tarafından incelenerek başvuru koşulları açısından uygun bulunmasından sonra 2024 Mart ayı içinde,

% 35’ini oluşturan ikinci bölümü, Özdeğerlendirme Raporlarının İLEDAK tarafından incelenmesi sonucu hazırlanan Ön Değerlendirilme Raporları gönderildikten sonra 2024 Ağustos ayı içinde, % 50’sini oluşturan son bölümü ise İLEDAK ekibinin kuruma yapacağı akreditasyon ziyareti sonrasında 2024 Kasım-Aralık aylarında fatura edilecektir.


AKREDİTASYON TAKVİMİ

01 Mart 2024: İletişim programı yürüten      yükseköğretim kurumlarının, 2024 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları İLAD’a bildirmeleri için son gün. (Başvuru formlarının 01 Mart 2024 tarihine kadar ilad@ilad.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. İLAD e-posta adresine gelecek başvurular, başvuru tarihi baz alınarak sırayla değerlendirilecektir. Bu akreditasyon döneminde en fazla 30 program için akreditasyon çalışması yapılacaktır.

15 Mart 2024: İLAD tarafından 2024 yılında akreditasyon için Genel Değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi ve ilgili sözleşme tekliflerinin gönderilmesi için son gün.

 

05 Nisan 2024: Akreditasyon başvuruları ile ilgili gönderilen sözleşme tekliflerinin kurumlar tarafından onaylanarak gönderilmesi için son gün.

 

05 Temmuz 2024: Kurumların 2024 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin Özdeğerlendirme Raporlarını dijital ortamda İLAD’a ulaştırmaları için son gün.

 

09 Ağustos 2024: İLAD’a gönderilen Özdeğerlendirme Raporlarının ön incelemesinde saptanan yetersizliklerin Ön Değerlendirme Raporlarıyla kurumlara bildirilmesi için son gün.

 

01 Kasım 2024: İLEDAK değerlendirme ekiplerinin kurumlara bildirilmesi için son gün

 

Kasım - Aralık 2024: Değerlendirme ekiplerinin kurum ziyaretlerini gerçekleştireceği dönem.

 

İletişim lisans programlarının akreditasyon değerlendirilmesi için başvuruda bulunacak kurumların, yukarıdaki açıklamaları dikkate alarak başvurmaları rica olunur.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.