İLAD Akreditasyon Sertifikası töreni İstanbul Aydın Üniversitesinde yapıldı

İLAD Akreditasyon Sertifikası törenle İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına verildi.


İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının akreditasyon sertifikası, İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli, dekan Prof. Dr. Hülya Yenğin’e törenle verildi.  Törende İLEDAK Başkanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen, İstanbul Aydın Üniversitesi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Dr. Deniz Akbulut ve İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ile akreditasyon temsilcileri hazır bulundular.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği’nin Akreditasyon Sertifikası bir yıl süren değerlendirme çalışmalarının sonunda verildi. Halkla İlişkiler e Tanıtım Programı yönetimince hazırlanan Özdeğerlendirme raporu üzerine İLEDAK değerlendirme ekibi tarafından yapılan çalışmalar ve kurum ziyareti sonucu oluşturulan ve  İLEDAK üyelerince incelenerek son şekli verilen rapor ile programın 08.04.2019-08.04.2021 dönemi için akredite edildiği belirtildi.

İLAD ve İLEDAK, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 30 Ocak 2018 tarihinde verilen tescil belgesi ile iletişim alanında dış değerlendirme yapmaya ve akreditasyon belgesi vermeye yetkili kurum olarak yetkili kılınmıştı.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.