İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz YÖKAK tarafından düzenlenen Kalite Komisyonları Eğitimi Çalıştayına katıldı


YÖKAK tarafından 25 ve 30 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen Kalite Komisyonları Eğitimi" Çalıştayına Türkiye’deki her bir üniversiteden beş öğretim üyesi katıldı. İki gün devam eden toplantının birinci gününde "İç kalite güvencesine ilişkin değişim planını gerçekleştirme" konusu ele alındı. Toplantının ikinci gününde ise "Tematik konular" ana başlığı altında 4 konuda araştırma ve deneyime dayalı konularda ortak çalışma grupları oluşturularak deneyimler paylaşıldı, ardından da ortak bir rapor hazırlandı.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.