İLAD Danışma Kurulu toplantısında paydaş görüşleri belirlendi

İLAD  Danışma Kurulu 04 Aralık 2023 günü yaptığı toplantıda halkla ilişkiler, reklamcılık, görsel iletişim tasarımı ve marka örgütlerinin temsilcileri ile biraraya geldi.


İLAD yöneticileri kalite değerlendirme yöntemleri, İLAD ölçütleri ve  iyileştirme çalışmaları ile ilgili bilgilendime yaptı ve sektör görüşlerini dinledi. Danışma Kurulu toplantısına katılanlar:

 

Prof. Dr. Aysel Aziz ( İLAD Başkanı)

Prof. Dr. Jale Sarmaşık (İLAD Başkan yardımcısı)

Füsun Özbilgen ( İLAD Genel Sekreteri)

Prof. Dr. Recep Tayfun  (İLEDAK Başkanı)

Prof. Dr. Nilüfer Timisi (İLAD Ölçütler Komisyonu Başkanı)

Doç. Dr. Deniz Akbulut ( İLEDAK Paydaş koordinatörü)

 

İpek Özgüden   Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı  (TÜHİD)

 

Fügen Toksü  İletişim Danışmanı

 

Murat Göllü  Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı (KİD)

 

Özge Uzun  İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Başkanı (İDA)

 

Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş  Türkiye İletişim Tasarımcıları Meslek Kuruluşu Başkanı

 

Ayhan Tezcan   Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK)

 

Bülent Fidan      Marka Konseyi Başkanı

 

Çiğdem Antlı  TÜHİD  Koordinatörü

 

Sektörden gelen taleplerde en çok staj üzerinde durulduğu ve öğrencilerin mesleğe atılmadan önce staj yapmalarıın zorunlu tutulması istendi. Stajın işlerlerine yük getirmemesi ve  stajyerlerin sigortalarının okulları tarafından karşılanması için stajın zorunlu olması istendi.

Türkçe kullanımının giderek daha sorunlu bir hale geldiği ve öğrencilerin haber bülteni basın bülteni, davetiye yazımı gibi temel yazım bilgilerinin geliştirilmesi için de çalışma yapılaması, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ders programlarına yansıtılması gereği.üzerinde duruldu.

Sosyal sorumluluk projelerinin okulda başlatılması ve öğrencilerin kendi olulları iççin hazırlayacakları sosyal sorumluluk projeleri ile kendi çevrelerinde değişim yaratmayı somut olarak gözlemlemelerinin sağlanması önerildi.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.