İLAD/İLEDAK 6. Kurum Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi


İLAD/İLEDAK 6. Kurum Bilgilendirme Çalıştayı 17.10.2020 tarihinde İLAD’a Ara Değerlendirme başvurusu yapan kurumların temsilcilerine,  sürecin çevrimiçi işleyişi hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlendi.

Çevrimiçi olarak Zoom uygulaması üzerinden yapılan toplantıya 2018-2019 döneminde akredite edilen ve 2020 yılında Ara Değerlendirme için başvuruda bulunan kurumların dekanları, ilgili bölüm başkanları ve akreditasyon temsilcileri katıldı.

İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, Ara Değerlendirme ziyaretlerinin  COVİD19  pandemisi nedeniyle çevrimiçi ortamda yapılacağını belirtti ve İLEDAK değerlendirme ekiplerinin, daha önce programın genel değerlendirmesini yapan ekip üyelerinden görevlendirileceğini söyledi.  Akreditasyon takviminin kurumlarla birlikte belirleneceğini belirten  Prof. Dr. Aziz,  çevrimiçi ziyaret sürecine ilişkin ziyaretin programının detaylarını içeren tabloları da katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Aysel Aziz,  COVİD-19 koşulları nedeniyle eğitimin aksamaması için kurumlarda alınan  önlemler konusunda bir ara rapor isteneceğini de belirtti. Ara değerlendirme için İLAD’a başvuruda bulunan kurumlar, eğitimin Covid-19 koşullarında ne gibi stratejilerle yürütüldüğüne ilişkin sorulara yanıt olarak hazırlayacakları Ek Rapor’u İLEDAK’a ve ekip üyelerine ulaştıracaklar.

ILEDAK Başkanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu ve İLEDAK Başkan yardımcısı Prof. Dr. Sacide Vural da pandemi döneminde üniversitelerin hayata geçirdikleri interaktif çalışma yöntemleri ve kullanılan dijital uygulamalarla eğitimin sürdürülmesine ilişkin deneyimlerini paylaştılar.

Toplantı, kurum temsilcilerinin ve İLAD ile İLEDAK yöneticilerinin sürece ilişkin durum değerlendirmeleri ve ara değerlendirmeye ilişkin soru-cevapların ardından sona erdi.


İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.