İLAD/İLEDAK 7. Kurum Bilgilendirme Çalıştayı 2 Ocak 2021 günü gerçekleştirildi.İletişim Fakültelerinin dekanları ve dekan yardımcılarına yönelik olarak düzenlenen kurum bilgilendirme çalıştayı 30 Ekim 2020 saat 14.51 de gerçekleşen İzmir depremi nedeniyle yarım kalmıştı.

İletişim fakültesi dekanları, dekan yardımcıları ve temsilcileri olmak üzere 44 kişinin katıldığı Kurum Bilgilendirme Çalıştayında,  kurumların iletişim eğitiminde kalitenin yükseltilmesi için dikkat edeceği konular, yapılması gereken iyileştirmeler ve akademik hedefleri ile ders içeriklerinin uyumu, akademik kadronun yapısında aranan özellikler;  gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. İLAD’ın ölçütleri anlatıldı.

İLAD Ölçütler Kurulu tarafından hazırlanan ve paydaşların görüşlerine açılan, yaşadığımız Pandemi nedeniyle Uzaktan Eğitim konusunda getirilmekte  olan ölçütler hakkında görüşleri alındı.

İLAD Tematik raporu dekanlarla paylaşıldı ve görüşleri / önerileri istendi. Katılımcıları sertifikaları dijital ortamda sunuldu.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.