İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, CEENQA üyeliğine kabul edildi


CEENQA (Central and Eastern Europe, Network on Quallity AssuaranceAgencies in Higher Education - Orta ve Doğu Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvence Kuruluşları Ağı) Orta ve Doğu Avrupa'daki yükseköğretimin kalite güvencesi ve kalitenin iyileştirilmesi alanında, üye kuruluşlar arasında faaliyetlerin geliştirilmesi ve uyumlaştırılmasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Kar amacı gütmeyen bu kuruluş, Avrupa Yüksek Öğretim alanının gelişimine ve uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye’den üyeliği kabul edilen üçüncü akreditasyon kuruluşu olarak İLAD da bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. İLAD’ın üyeliği CEENQA Genel Kurul üyelerinin onayı ile gerçekleşmiştir.

CEENQA’nın yıllık Genel Kurulu bu yıl 17-18 Mayıs tarihinde Girne’de düzenlendi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim kalite güvence kuruluşu YÖDAK’ın da üyesi olarak evsahipliği yaptığı CEENQA’nın yıllık genel kurul toplantısı ile birlikte düzenlenen workshopa İLAD’ı temsilen dışilişkiler koordinatörü Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu da katıldı.

CEENQA'nın başlıca  hedefleri arasında Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki kalite güvencesi faaliyetlerini uyumlaştırmaya yönelik tedbirlerin alınması, Orta ve Doğu Avrupa yüksek öğrenim alanının şekillendirilmesine katkıda bulunmak, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yükseköğretimde kalite güvencesi alanında hizmet vermek, üye kuruluşların faaliyetlerinin geçmişi, amaçları, prosedürleri ve sonuçları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak, üye kurumlar arasındaki deneyimleri paylaşmak ve her türlü faaliyet alanında işbirliğini teşvik etmek yer almaktadır. CEENQA, faaliyetlerinde, Avrupa Standartları Kılavuzunu (ESG), INQAAHE,
ECA, gibi yüksek öğrenimde kalite güvencesi açısından uluslararası kabul görmüş standartları ve yönergeleri benimsemektedir. EQA yani Avrupa Kalite Ajansları bu süreçlere göre çalışır ve açıkça belirlenmiş ve yayınlanmış prosedür ve kriterlere dayanarak karar alırlar. Genellikle, alanın metodolojisini, saha ziyaretlerini ve şeffaf bir meslektaş inceleme sistemini göz önünde bulundururlar

Adres:CEENQA e.V.c/o ASIIN e.V.Mörsenbroicher Weg 20040470 DüsseldorfGERMANY

E-posta: secretariat@ceenqa.org
Telefon: +49 211 900 977 20


ENQA Avrupa Yükseköğretim Alanında kalite güvencesi için faaliyet gösteren tüm kuruluşların çatı örgütü ENQA (European Association for QualityAssurance in Higher Education) ise tüm Avrupa Yükseköğretim alanını kapsayan bir üst çatı örgüt olarak faaliyet göstermektedir. İLAD'ın bağlı bulunduğu YÖKAK Yükseköğretim Kalite Kurulu, ENQA’ya tam üyedir.


ESG STANDARTLARI
https:/
/enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Turkish.pdf

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.