İLAD’ın Covid-19 pandemisi döneminde akreditasyona ilişkin kararları


İLAD YÖNETİM KURULUNUN

COVİD19 PANDEMİ İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA

 

AKREDİTASYON SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KARARLARI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK),  yeni tip Korona virüs Covid-19 nedeniyle yaşanan pandemi ile mücadele  sürecinde 2019-2020 bahar yarıyılının sonuna kadar tüm yüksek öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını açıklamıştır.

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 9 Nisan 2020 Perşembe günü zoom video konferans aracılığıyla Akreditasyon Kuruluşları Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı yaparak akreditasyon kuruluşlarının önerilerini dinlemiş ve daha sonra akreditasyonların nasıl yapılacağı ile ilgili tavsiye kararları almıştır.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde İLAD Yönetim Kurulu, 23 Nisan 2020  tarihinde Zoom Video konferans üzerinden yaptığı toplantıda akreditasyon çalışmalarımızla ilgili olarak aşağıdaki kararları aldı:

  1. 2019-2020 Değerlendirme Dönemi ile ilgili karar:

2019-2020 dönemi akreditasyon başvurularının tamamı sonuçlandırılmış, kararları alınmış ve ilan edilmiştir. Bu kararlar gereği verilecek Akreditasyon Sertifikaları ile Genel Değerlendirme Raporlarının takdim törenleri pandemi nedeniyle Sosyal Temas ile ilgili yasaklamaların kaldırılacağı bir tarihe ertelenmiştir.

Raporlar, e-posta yolu ile ilgili kurumlara ıslak imzası olmadan PDF formatında iletilecek, sertifikalar ve ıslak imzalı raporlar daha sonra takdim edilecektir.

2019-2020 dönemine ilişkin İLAD tarafından verilen akreditasyon kararları, YÖKAK sitesine işlenmiş ve bu yöntemle Üniversiteye giriş sınavları kılavuzunda yer alması için gerekli duyurular yapılmış bulunmaktadır.

  1. 2020-2021 Dönemi Ara Değerlendirmeler ile ilgili kararlar:

2020-2021 dönemi için Ara Değerlendirme başvurularının pandemiden önce kabul edilmeye başlanmıştı. Ara değerlendirme için başvuru süresi 01 Mayıs’a kadar uzatılmıştır. Ara Değerlendirme için başvurularını yapmış olan programlara Özdeğerlendirme Raporları (İLAD Ölçütleri sürüm 1.2 üzerinden) gönderilecektir. Raporlar hazırlanırken, uzaktan eğitim sürecinde ulaşılamayacak kanıtların ve belgelerin ÖDR’de yer alması aranmayacaktır. Bu belge ve kanıtların, ekipler belirlendikten sonra ekip üyelerine sunulması için gerekli esneklik gösterilecektir. Ara Değerlendirme için kurumların hazırlayacakları ÖDR’ler, Genel Değerlendirme raporunda dikkat çekilen zayıflık ve yetersizliklere odaklı olarak hazırlanacaktır.

Raporla Ara Değerlendirme yapılacak programların ÖDR’ları, saha ziyareti olmadan, raporlar üzerinden yapılacaktır. ÖDR’ler İLEDAK Önincelemesinden sonra İLADAK değerlendirme ekibine iletilecektir. Ekip ÖDR raporları üzerinden Ara Değerlendirme yapacaktır.

Ziyaret ile Ara Değerlendirme başvuruları için gönderilen Özdeğerlendirme Raporları,  İLEDAK Öndeğerlendirmeleri sonrası sosyal temasların açılması ile ziyaret aşamasına ulaşacaktır. 2020 Kasım – Aralık aylarında pandemi açısından sorun kalmaması durumunda saha ziyaretleri yapılacaktır. Pandemi kısıtlamalarının devam etmesi durumunda, saha ziyaretleri 2021 yılına kaydırılacaktır. Saha ziyaretine ilişkin kararlar Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının genelgeleri doğrultusunda alınacaktır. Ziyaretle ara değerlendirme için ekip üye sayısı ve saha ziyaret süresi azaltılacaktır.

 

  1. 3. 2020 yılı Genel Değerlendirme Başvuruları ile İlgili Karar

 

2020-2021 dönemi için Genel Değerlendirme başvurusu yapmış bulunan programların ÖDR’lerini hazırlamaları istenecek ancak bu hazırlık sırasında kurumların ve programların, uzaktan erişimle ulaşılamayacak/bulunamayacak kanıtlar, dosyalar ve transkriptler gibi belgelerinin, saha ziyaretleri sırasında gösterilmesi için gerekli esneklik sağlanacaktır.

 

Ayrıca ÖDR’lerin teslim süresi ile ilgili olarak, pandeminin gelişimi ve resmi makamların yönlendirilmeleri doğrultusunda gerekli ertelemeler yapılacaktır. Saha ziyaretleri de gerekli görüldüğü takdirde kurum ve İLAD arasında varılacak mutabakat üzerine 2020 Kasım ve Aralık ayları yerine 2021 yılına kaydırılacaktır.

  1. 4. Çalıştaylar ile ilgili karar

Pandeminin yaşandığı süre boyunca yüzyüze eğitim ile Değerlendirici Eğitim   Çalıştayları ile Kurum Bilgilendirme Çalıştayları yapılmayacaktır. Fakültelerden talep gelmesi durumunda gerekli görülürse dijital ortamda (0n-line) kurum bilgilendirme çalıştayı ve mentörlük yapılabilecektir.

Yeni Tip Korona virüse karşı ülkemizde alınmakta olan önlemlerin bir parçası olarak, İLAD ofisi yeni duyuruya kadar kapalı tutulacak ve yazışmalar ilad@ilad.org.tr eposta adresi üzerinden yürütülecektir.

İLAD Ofisine gönderilen posta ve kargolar alınamayacağı için, daha önce ıslak imzalı olarak ve/veya aslı istenen belge ve yazılar taranmış olarak ve aslı daha sonra gönderilmek üzere, elektronik ortamda kopya olarak alınacaktır.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.