İLAD hakkında

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği

Kısa Tarihçe

Türkiye’de iletişim eğitimiyle ilgili programları akredite etmek üzere hazırlık çalışmalarını tamamlayan İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) 30 yaşını aşmış bir dernektir. Kuruluş çalışmaları, 1980’li yıllarda Türkiye’de bir iletişim araştırma merkezinin kurulması için UNESCO Milli Komisyonu’nun girişimi ile başlamıştır. O günün iletişim alanında faaliyet gösteren kurumları olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü, Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Müdürlüğü,  İstanbul Basın Yayın Yüksek Okulu Müdürlüğü,  Ankara Basın Yayın Yüksek Okulu, Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı,  Anadolu Üniversitesi temsilcileri ile paydaşlık toplantıları yapılmış; iletişim eğitimi veren basın yayın yüksekokulları ve üniversiteler ile iletişim sektöründen gazeteciler, halkla ilişkiler uzmanları, reklamcıların katkısı ile 1989 yılında İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) kurulmuştur.

İLAD’ın kurucusu ve bugün de Onursal   Başkanı olan  Dr. Hıfzı Topuz’dur.[1]

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği’ne, kurulmasından kısa bir süre sonra (21 Temmuz 1989) Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, o günkü yasalar çerçevesinde, uluslararası ilişkilerde bulunabilecek dernek statüsü tanınmıştır

Bakanlar Kurulu Kararı şöyledir:

Bakanlar Kurulu Kararları : Karar Sayısı : 89/14349 Merkezi İstanbul'da bulunan "İletişim Araştırmaları Derneği’nin uluslar arası faaliyette bulunmak üzere kurulmasına izin verilmesi; Dışişleri Bakanlığı'nın görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı'nın 28/6/1989 tarihli ve 186112 sayılı yazısı üzerine, 2908 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/7/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.” (21 Temmuz 1989 Resmi Gazete)

İLAD’ın Yönetimi ve Çalışma Esasları

İLAD Dernek statüsünde bir kuruluş olarak tüzüğüne göre Genel Kurul’larında seçilen Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Dernek olarak çalışmalarında iletişim alanındaki gelişmeleri izlemekte,  başarılı araştırmaları ödüllendirmekte, toplantılar, konferanslar paneller düzenlemekte, yayınlar yapmakta, kitaplar çıkarmaktadır.

İLAD, iletişim eğitimi için akreditasyon çalışmalarına başlayınca tüzüğünde gerekli düzenlemeleri yaparak İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) yapılanmasına tüzüğünde şu şekilde yer vermiştir.

Derneğin amacı ve konusu ve faaliyet alanları

Madde 3- Derneğin amacı, iletişim, medya, reklamcılık, halkla ilişkiler gibi sektörlerin geliştirilmesine, ifade ve basın özgürlüğünün yerleşmesine katkıda bulunur, bu konularda yurt içinde veya yurt dışında üniversiteler, dernekler, vakıflar, sendikalar, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte veya tek başına araştırmalar yapar, yaptırır veya yapılan araştırmaları destekler.

Farklı disiplinlerdeki iletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de ve KKTC’de iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunur. Böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, nitelikli iletişimciler yetiştirilerek toplumun kendi içinde ve dünyayla iletişiminin ileri götürülmesi hedeflenmektedir.

 

-        Dernek, iletişim eğitimi programlarını akreditasyon değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları için aşağıdaki işleri yapar:

-        İletişim eğitim programlarını, kurumların başvurusu üzerine değerlendirerek, akredite eder,

-        Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütür,

-        Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirir,

-         Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.[1] Dr. Hıfzı Topuz, Türkiye’nin iletişim alanında doktora yapmış ilk akademisyen ve gazetecisi olarak dünyada ve Türkiye’de iletişim eğitimini başlatan isim olarak bilinmektedir. 1960 – 70’li yıllarda UNESCO elemanı olarak Endonezya’dan Kanada’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya tüm dünyada iletişim eğitiminin başlaması yönünde çalışmalarıyla tanınmıştır.

 

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.