Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde İLAD Akreditasyon Sertifika töreni

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Programı törenle İLAD Akreditasyon Sertifikasını aldı.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Programının akreditasyon sertifikası, İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri ve dekan Prof. Dr. Hikmet Seçim’e törenle verildi.  Törende İLEDAK Başkanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen, Ulusalararası Kıbrıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Bilsel, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bahar Taşeli Sakallı ve İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ile akreditasyon temsilcileri hazır bulundular.
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği’nin Akreditasyon Sertifikası bir yıl süren değerlendirme çalışmalarının sonunda verildi. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı yönetimince hazırlanan Özdeğerlendirme raporu üzerine İLEDAK değerlendirme ekibi tarafından yapılan çalışmalar ve kurum ziyareti sonucu oluşturulan ve  İLEDAK üyelerince incelenerek son şekli verilen rapor ile programın 01.03.2019 - 01.03.2021 dönemi için akredite edildiği belirtildi.

İLAD ve İLEDAK, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 30 Ocak 2018 tarihinde verilen tescil belgesi ile iletişim alanında dış değerlendirme yapmaya ve akreditasyon belgesi vermeye yetkili kurum olarak yetkili kılınmıştı.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.