YÖKAK ile ulusal akreditasyon kuruluşları paydaş toplantısı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) başkanlığı, yükseköğretim kurumlarında program değerlendirmesi yapan ulusal akreditasyon kuruluşlarının temsilcileri ile paydaş toplantısı düzenledi. Çevrimiçi olarak 4 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen toplantılara YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak başkanlık yaptı.Ulusal akreditasyon kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı paydaş toplantısına İLAD Genel Başkanı Prof.Dr. Aysel Aziz, İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen ve İLEDAK Başkanı Prof. Dr. Recep Tayfun katıldılar. Toplantıda yükseköğretim kurumlarındaki programlara yönelik akreditasyon sürecinde karşılaşılan zorluklar, riskler ve fırsatlar değerlendirildi.

YÖKAK Başkanı, yaptığı sunumda hangi üniversitenin kaç programının akredite edildiği bilgisini paylaştı ve henüz hiç bir programı akredite edilmemiş üniversitelerin de listesini paylaşarak, üniversitelerde sadece kurumsal akreditasyonun yeterli olmadığın, program akreditasyonunun da çok önemli olduğunu ve akredite program sayısının hızla artırılması  gerektiğini belirtti.

YÖKAK tarafından yetkilendirilen 17 ulusal akreditasyon kuruluşu bugüne kadar 1034 programı akredite etmiş durumda. Ancak mevcut 8309 program içinde akreditasyon alan program sayısı yüzde ancak 13 kadar. Bu oranın ve kalite değerlendirmesi yapılan program sayılarının hızla artırılması için YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ulusal akreditasyon kuruluş temsilcilerinin  görüşlerini aldı. YÖKAK Başkanı,  Üniversiteler ile de ayrı bir toplantı yaparak program akreditasyonunun gerekliliğini belirttiğini anlattı.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.