Güncel


Yükseköğretim Kalite Kurulu 31.01.2018 tarihli toplantısında, 
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği'ni 
akreditasyon yapmak üzere yetkilendirdi.
AKREDİTE KURUMLAR