1. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı
İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği)  tarafından oluşturulan İletişim Eğitimi Değerlendirme  ve Akreditasyon Kurulu ( İLEDAK) çerçevesinde hazırlanan 1. Program Değerlendiricileri  Eğitim Çalıştayı 10 Aralık  2016 tarihinde (Cumartesi günü) İLAD Merkezi’nde yapıldı.

Çalıştay, akreditasyon uygulamasını ülkemizde ilk başlatan Mühendislik eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşu MÜDEK’ın kurucularından sayın Doç. Dr. Erbil Payzın tarafından hazırlanan sunumlar ve tartışmalar ve örnek olay çalışmaları ile yürütüldü.İLEDAK PROGRAM DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI

10 Aralık 2016

Yer:  İLAD Merkezi

İstiklal Cad. No.22 Kat 2, Beyoğlu, İSTANBUL

Çalıştay Programı

10:0010:15               Açılış ve Çalıştay Tanıtımı

10:15 11:00               İLEDAK Akreditasyon Süreci Özeti

11:00 11:15              Ara (15 dk)

11:15 12:15              İletişim Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri

12:15 12:45              Örnek olay çalışması + tartışma

12:45 13:30              Yemek Arası (45 dk)

13:30– 14:30 Değerlendirme Süreci: Ziyaret Öncesi, Sırası ve Sonrası (sunum)

+ Örnek olay çalışması + tartışma

14:30 14:45              Ara (15 dk)

14:45 15:45              Değerlendirmelerde Tutarlılık (sunum)

+ Örnek olay çalışması + tartışma

15:45 16:00              Ara (15 dk)

16:0016:30               Değerlendirme Sürecinin Davranışsal Boyutu (sunum)

16:3017:30               Rapor Yazımı (sunum) + Örnek olay çalışması + tartışma

17:30– 18:00              Genel Tartışma ve KapanışPrograma göre yapılan sunumların PDF örnekleri aşağıda ekli PDF dosyalarda yer almaktadır.

1. Çalıştay açılışı
2. Akreditasyon Süreci Özeti
3. Değerlendirme Ölçütleri
4. Değerlendirme Süreci
5. Tutarlılık
6. Davranışsal Boyut
7. Rapor Yazımı


İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.