Değerlendirici Eğitimi Çalıştayları

1. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

2. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

3. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

4. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

5. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

6. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı


7. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

8. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

9. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

10. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

11. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

12. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

13. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

14. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

15. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı1. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı Giriş
2. İLEDAK Değerlendirme Süreci
3. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı  Program Ölçütleri
4. Rapor Yazımı
5. Değerlendirme Kararlarında Tutarlılık
6. Değerlendirme Sürecinin Davranışsal Boyutu
7. İLAD Etik Kuralları


İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.