İLEDAK Üyeleri

 

İLEDAK (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu)  Üyeleri

 

AKADEMİSYEN  ÜYELER

İLEDAK Başkan Prof. Dr. Hülya Yenğin İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr Halil Nalçaoğlu Bilgi Üniversitesi  İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Aytekin İşman Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. İlhan Yerlikaya Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinin Kurucu Dekanı - RTÜK Başkanı 

Prof. Dr. Süleyman İrvan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı

 

KURUMSAL TEMSİLCİLER

Vahap Munyar TGC temsilcisi -  TGC Başkanvekili Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı

Yusuf Gürsoy RATEM Temsilcisi  RATEM Başkanı

Fügen Toksü TÜHİD temsilcisi TÜHD eski başkanı

Taner Çavdar KalDer temsilcisi    KalDer Eğitmen ve ödül değerlendiricisi

 

 

ÖZGEÇMİŞLER


Prof. Dr. Hülya Yenğin

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

1960 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldu. Aynı alanda İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 1993 yılında Radyo Televizyon Ana Bilim Dalı’nda Doktora tezini verdi. 1998 yılında ise, Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda Doçent unvanını aldı.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde uzman statüsünde akademik yaşamına başlayan YENĞİN, 1994 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandı. 1998 yılında ise doçent oldu.

2000-2003 yıllarında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde kurucu öğretim üyesi ve fakülte senatörü olarak görevini yürüttü.

2003 yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde göreve başlayan YENĞİN, 2004 yılında Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda Profesörlük kadrosuna atandı. 2004-2011 yıllarında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

İstanbul Aydın Üniversite İletişim Fakültesi’nde 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren Dekan olan YENĞİN, halen bu görevi vekil dekan olarak yürütmektedir.

KİTAPLARI: Medyanın Dili, Ekranın Büyüsü, Lider İmajları, Halkla İlişkilere Başlarken

 

Prof. Dr Halil Nalçaoğlu

Bilgi Üniversitesi  İletişim Fakültesi Dekanı

1962 yılında Ankara’da doğdu. ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans, Massachusetts Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını İletişim alanında tamamladı.

2000 yılından itibaren UNICEF, TUBITAK, Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Geliştirme Projesi, UNDP GEF-SGP, Ipsos KMG ve İstanbul Bilgi Üniversitesi için farklı toplumsal araştırma projeleri tasarım ve koordinasyonunu üstlenen Halil Nalçaoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Medya ve İletişim Sistemleri Lisans ve Yüksek Lisans Programlarının koordinatörlüğünü üstlendi.

2011 yılı itibariyle İletişim Fakültesi Dekanlığına atandı, halen bu görevi sürdürüyor.

Yayınlarından bazıları

Kültürel Farkın Yapısökümü  kitap Phoenix Yayınevi

“Medya ve Toplum İlişkisini Anlamak Üzere Bir Çerçeve,”

“Modern Toplumlarda Sergileme Felsefesi ve Müzeler,”

“Vatan: Toprağın Altı, Üstü ve Ötesi,”

“Heterotopya, Koloni ve Öteki Mekanlar: Michel Foucault’nun Kısa Bir Metni Üzerine Düşünceler,”

“İmparatorluk’ta İletişim, İyimserlik ve İnandırıcılık Sorunları,”

“Gençlik ve Yeni Toplumsal İletişim Ethos’u: Yanılsamalar, Bulgular ve Spekülasyonlar,”

“Internet ve Görselin İmhası: İnternet İçeriğini Analiz Etmek İçin Kuramsal Model Arayışları”  makaleleri

 

Prof. Dr. Aytekin İşman

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

 

Lisans: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1987 Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans : Educational Communication and Technology 1994 New York Üniversitesi

Doktora: Instructional Technology 1997 Ohio Üniversitesi

Akademik Unvan:

Yardımcı Doçentlik Tarihi  :  9 Kasım 1997

Doçentlik Tarihi                 :             14 Kasım 2000

Profesörlük Tarihi             : 17 Şubat 2006

KİTAPLARI:

İşman, Aytekin ve Eskicumalı, Ahmet. (2003). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. (4. Baskı). Değişim Yayınları.

İşman, Aytekin. (2005). Uzaktan Eğitim. (Geliştirilmiş 2. Baskı).  Pegem Yayınları.

İşman, Aytekin. (2005). Türkiye’de Ölçme ve Değerlendirme: Tanımları, Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri ve Yeni Bir Model. (Geliştirilmiş 3. baskı).  Pegem yayınları.

İşman, Aytekin. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem Yayınları.

İşman, Aytekin; Barkan, Murat; Demiray Uğur. (2005). Distance Education: The Winds of Change. Pegem Yayınları.

İşman, Aytekin. (2008). Çeşitli Nitelikteki Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi. Okul Öncesi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Kitabında 9. bölüm. Anadolu Üniversitesi Yayın No:1816, Açık öğretim Fakültesi Yayın No: 942, Eskişehir

 

Prof.Dr. İlhan Yerlikaya


20 Aralık 1960'ta Konya Meydanlı'da doğdu.

Öğretim Üyesi Prof. Dr; Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede, doktorasını İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. İletişim bilimleri genel gazetecilik alanında doçent ve profesör oldu.

 

Adıyaman Besni'de öğretmen, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak görev yaptı. Yardımcı doçent olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliğinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve İİBF Dekan Yardımcılığı yaptı.

 

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinin Kurucu Dekanı olarak görev yaptı.

2009-2011 yılları arasında RTÜK Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

2015 yılında RTÜK Başkanı seçildi ve halen bu görevini yürütmektedir.

Yerlikaya’nın “XIX. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi Hakkında Basiret Gazetesi ve Pancermenizm-Panislamizm-Panslavizm-Osmanlıcılık Fikirleri”, “II. Abdülhamit Döneminde Basın, Yarı Resmi Vakit Gazetesi” adlı eserleri ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

 

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Yerlikaya, evli ve 5 çocuk babası.

 

Prof. Dr. Süleyman İrvanSüleyman İrvan, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda, yüksek lisansını ABD’de University of West Florida’da, doktorasını da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde gazetecilik alanında tamamladı. 1999-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yardımcı doçent, 2002-2007 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde doçent olarak çalışan İrvan, 2007 yılında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geçti. 2008 yılında profesör unvanını alan Süleyman İrvan, 2010 yılında görevlendirmeyle gittiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne dekan olarak atandı ve 5 yıl süreyle görev yaptı.

Prof. Dr. Süleyman İrvan, 2012 yılında Kıbrıs’ın tamamında ilk olan okur temsilciliği kurumunu başlattı, Yenidüzen gazetesinin ilk okur temsilcisi oldu ve gazeteyi Uluslararası Okur Temsilcileri Örgütü’ne (ONO) üye yaptı. Okur temsilciliği görevini 2014 yılında bırakan Süleyman İrvan, 2013 yılında KKTC’de oluşturulan Medya Etik Kurulu’na İletişim Fakültelerinin iki temsilcisinden birisi olarak seçildi ve Medya Etik Kurulu’nun başkanlığını üstlendi. 2015 yılında Etik Kurul’dan ayrıldı.

Süleyman İrvan’ın çeviri ve derleme kitaplarının yanı sıra, gazetecilik, haber, gazetecilik etiği, barış gazeteciliği, basın tarihi, sözlü tarih ve iletişim kuramları konularında yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Süleyman İrvan, 1 Şubat 2017 tarihi itibarıyla Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın bazı çalışmaları

Fiske, John (1999). Popüler Kültürü Anlamak (çeviren, Süleyman İrvan). Ankara: Ark.

Fiske, John (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş (çeviren, Süleyman İrvan). Ankara: Pharmakon

İrvan, Süleyman ve F. Mutlu Binark, eds. (1995). Kadın ve Popüler Kültür. Ankara: Ark.

 

İrvan, Süleyman, der.  (2014). Medya Kültür Siyaset. 3. baskı. Ankara: Pharmakon.

 

İrvan, Süleyman (2009). “Kıbrıslı Türk Gazetecilerin Mesleki ve Etik Değerleri,” Kuzey Kıbrıs’ta Medya ve Temsil, ed., Hanife Aliefendioğlu ve Nurten Kara. Ankara: Dipnot.

İrvan, Süleyman (2008). “Normatif Kuram Olarak Barış Gazeteciliği,” Uygun Adım Medya, ed., İncilay Cangöz, İstanbul: Ayraç.

İrvan, Süleyman (2007). “Academic Approaches to Ethical Issues in ‘Journalism Ethics’ Courses,” Media and Ethics içinde. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını.

İrvan, Süleyman (2004). “Gazetecilik Etiği, ” Türkiye’de Kitle İletişimi, der., Nilgün Gürkan Pazarcı, Ankara: Turhan Kitabevi.

İrvan, Süleyman (2003). “Medya Etiği: İlkelerin İçeriği ve Uygulamadaki Sorunlar,” Türkiye’de Gazetecilik: Eleştirel Bir Yaklaşım, der., Doğan Tılıç, Ankara: ÇGD Yayınları.

İrvan, Süleyman (2003). “Medya ve Etik,” Medya Etik ve Hukuk, der., Sevda Alankuş. İstanbul: İletişim Vakfı Yayınları.

İrvan, Süleyman (2006). “Peace Journalism as a Normative Theory: Premises and Obstacles,” Global Media Journal: Mediterranean Edition, sayı 1(2): 34-39.
 

Vahap Munyar TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti)  temscilcisi -

TGC Başkanvekili Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı

 

1958 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1980’de İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu (şimdiki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi.

Üniversite öğrenciliği sırasında, 1978’de bir arşivde gazete keserek mesleğe ilk adımı attı. 1979’da Anka Ajansı’nın İstanbul ofisine geçti. 1980 yazında Ulusal Basın Ajansı’na (UBA) girdi.

1981’de yolu o yılın mart ayında ekonomi gazetesine dönüşen Dünya Gazetesi ile kesişti. Aynı yılın sonunda Tercüman Gazetesine geçti ve İstihbarat Servisi’nde 2.5 yıl muhabir olarak görev yaptı.

1984’te Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’ne muhabir olarak girdi. Hürriyet’te iken Başbakanlık Basın Yayın’ın bursuyla 6 aylığına İngiltere’ye dil eğitimine gitti. Dönüşünde (Mayıs 1987) yeni kurulan Söz Gazetesi’nin 4 yazı işleri müdüründen biri oldu. 6 ay sonra, gazetenin yayın hayatına başladığı gün ayrıldı. Aynı yılın kasım ayında geçtiği Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde 5 yıl görev yaptı.

 

Ekim 1992’de Hürriyet’e Ekonomi Müdür Yardımcısı göreviyle döndü. 4-5 yıl sonra Hürriyet Ekonomi Müdürü oldu. Bu göreviyle birlikte köşe yazılarına da başladı. Hürriyet Ekonomi Müdürlüğü’nü 15 yıl aralıksız sürdürdü.

3 yıl önce kendi isteğiyle yöneticilik görevini bırakıp, sadece köşe yazılarına odaklandı. Halen Hürriyet’te ekonomi yazarı olarak görevini sürdürüyor. Meslektaşı Emine Munyar’la evli. Kızı, ABD’de müzik eğitimini tamamladı.

12 yıldır yönetiminde bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) halen Başkanvekili olarak görev yapıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medya ve İletişim Meclisi’nin kurucu başkanlığını üstlendi. 3 yıllık başkanlık görevini yürüttüğü Meclis’te halen Başkan Yardımcısı görevini sürdürüyor.

Okan Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeliği, Darüşşafaka Cemiyeti Danışma Kurulu Üyeliği, Malatya Eğitim Vakfı (MEV) yönetim kurulu üyeliği, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği, sosyal amaçla katkı vermeye çalıştığı görevler arasında yer alıyor.

Yusuf Gürsoy RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) temsilcisi

RATEM Başkanı

 

1960 Divriği’de doğdu. Gazi Üniversitesinde eğitimini tamamladı.

 

Bir süre öğretmen ve eğitim yöneticiliği yaptıktan sonra 1994 yılında Yaşam Radyo - Bilişim Radyo Yayıncılık A.Ş ile yayıncılık hayatına girdi.


2001 yılında RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Kurucu üyeliğini ve 2004  - 2010 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

 

2010 - 2015 yılları arasında RATEM Akademi ve MEYESER - RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezinin kuruluş çalışmalarını aynı zamanda da iki kuruluşunda başkanlığını yaptı.

 

GÜRSOY, 2015 yılında gerçekleşen RATEM Genel Kurulunun ardından Başkanlık görevini tekrar devraldı.

 

Yaşam Radyo - Bilişim Radyo Yayıncılık A.Ş - Lig Radyo - Alem FM - SKYTurk TV'nin içinde bulunduğu TurkMedya Grubu, SHOW TV, ESMedya kuruluşlarında yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulunan GÜRSOY, halen TV8 MNG yayıncılık için profesyonel danışmanlık yapmaktadır.

 

"6112 Sayılı Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler" adlı yayınlanmış bir de kitabı bulunan GÜRSOY evli ve bir çocuk babasıdır.

Fügen Toksü
TÜHİD (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği)  temsilcisi

TÜHİD eski başkanı

 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden sonra İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde MBA yaptı.

MESS İşveren Sendikası’nda Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevinde bulundu. Toksü ve Chase Halkla İlişkiler Şirketi’ni kurdu. İletişim danışmanlığı yanında İnternet yayıncılığına da başlayarak “Altın Örümcek” ödüllü www.otoalsat.com otomotiv e-ticaret sitesini ve www.halklailiskiler.com iletişim portalını kurdu.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 12 yıl yürüttü, halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Medya ve İletişim Meclisi Başkan Yardımcılığı ve İnternet Medyası Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de üstlenmiş bulunuyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Üyesi ve sarı basın kartı sahibi. Uluslararası Web Marketing Association The WebAwardJüri Üyeliği’ni 2009 yılından itibaren sürdürüyor.

İletişim sektörü adına medyada çok sayıda programlara katılarak görüş bildirdi. Makaleleri/görüşleri ulusal ve uluslararası sektör yayınlarında yer aldı. Çok sayıda yarışmada jüri başkanı ve jüri üyesi olarak görev aldı. Farklı üniversitelerde halkla ilişkiler dersi verdi. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yayınlanmış iki ders kitabı ve yeni medya konulu bir uluslararası tebliği bulunuyor. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde halkla ilişkileryüksek lisans dersi veriyor. www.halklailiskiler.com sitesinde iletişim ve marka yazıları yazıyor.

Ek Bilgiler:

*Akademik Yaşam

  • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Halkla İlişkiler Uygulamaları dersi veriyor.
  • Kadir Has Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakülteleri ve  İstanbul Üniversitesi AUZEF’de halkla ilişkiler alanında lisans ve yüksek lisans dersleri verdi.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Tebliğler

1- Fügen Toksü - Elif Sungur, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi - International Conference of New Media and Interactivity, “Can Internal Communication Stay “Within”? Opportunities and Threats, Which Are Caused By Online Communication Media, For Internal Communication”, Page 175, Mega Basım Yayın, İstanbul, 2010

2- Fügen Toksü, Radyo Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırmaları Platformu Yaklaşımlar, Eğilimler ve Sorunlar Konferans Kitabı, Televizyon Yayınları ve Toplum İletişimi, Sayfa 105, T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006

3. Fügen Toksü – Prof.Dr.Serra Görpe, MEDCOM Communication of the Mediterrane, The Impact  of Technology and New Media on Relationship Building, Catanya, İtalya, 2010

Ders Kitabı

1. Fügen Toksü, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Ders Kitabı – Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar, Halkla İlişkilerde  Etkinlik Kavramı ve Örnek Olaylar, Sayfa 67  Anadolu Üniversitesi Yayınlar, 2005

2. Fügen Toksü, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Ders Kitabı – Halkla İlişkiler - Halkla İlişkilerin Meslekleşmesi, Sayfa : 47-71 Anadolu Üniversitesi Yayınlar, 2006

 

Taner Çavdar KalDer (Türkiye Kalite Derneği) temsilcisi

KalDer Eğitmen ve ödül değerlendiricisi

 

 

Doğum Tarihi

12 Aralık 1953

Mesleği :  Kimya Yüksek Mühendisi

 

Bildiği Diller: İngilizce; İspanyolca, Fransızca, Almanca

 

1987- 1992  Paşabahçe Cam Fabrikası Laboratuvar Şefi ve Toplam Kalite Koordinatörü

 

1992-   Serbest meslek :Yönetim ve kalite danışmanı

1991-  KalDer : Eğitmen ve Ödül Değerlendiricisi

Atatürk
Atatürk
İLEDAK İletişim eğitimi programlarının akreditayonu için yüksek öğretim kurumu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olmak üzere başvurusunu yapmıştır.
AKREDİTE KURUMLAR
Atatürk