İleşitim eğitim programlarını değerlendirme başvurusuİLAD İletişim Araştırmaları Derneği başkanı Prof. Dr.Aysel Aziz, İLAD'ın Türkiye'de iletişim eğitiminin dış değerlendirme kuruluşu olması için yşapılan çalışmalar sonucu hazırlanan kapsamlı bir dosyayı YÖK Başkanlığına sunuyor. 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), 23 Temmuz 2015 tarihinde yayınladığı “Yükseköğretimde Kalite ve Değerlendirme Yönetmeliği” çerçevesinde ve YÖK Kalite Kurulu’nun 07.09 2016 tarihli "Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönergesinin  4. maddesi uyarınca,  İletişim Eğitimi programlarının dış değerlendirme kuruluşu olmak üzere hazırlanan tescil başvuru dosyası YÖK'e iletilmek üzere iki yıllık bir çalışma sonucu hazırlandı.

İLAD, iletişim alanı ve programlarına özgü ölçütleri belirledi ve bu ölçütlerin bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını değerlendirecek İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulunu (İLEDAK)  oluşturarak eğitim çalıştaylarına başladı.

İLAD Başkanı Prof. Dr.Aysel Aziz ve  İLAD'ın oluşturuduğu İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu İLEDAK'ın başkanı Prof.Dr. Hülya Yenğin başvuru dosyasını YÖK'e sundular.

Dosya'da yer alan bilgiler, İLEDAK VE İLAD web sitelerinde yayınlanmaktadır. 

Atatürk
Atatürk
İLEDAK İletişim eğitimi programlarının akreditayonu için yüksek öğretim kurumu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olmak üzere başvurusunu yapmıştır.
AKREDİTE KURUMLAR
Atatürk