’İLAD’ bir Garanti Markası olarak tescil edildi

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği,   TC Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından eğitim öğretim hizmetlerinde ve iletişime ilişkin temel alanlarda bir Garanti Markası olarak tanındı.

Türk Patent Kurumu tarafından İLAD İletişim Araştırmaları Derneği’ne verilen “ Marka Tescil Belgesi”nde  İLAD Garanti Markası’nın  eğitim öğretim ve iletişim alanında aşağıda yer alan hizmetlere ilişkin olduğu belirtiliyor:

“Eğitim ve Öğretim Hizmetleri

Sempozyum,  Konferans,  Kongre ve Seminer düzenleme, idare hizmetleri

Kültür Hizmetleri (Kültür etkinlikler düzenleme ve bunlar için bilet rezervasyonu ve bilet sağlama hizmetleri dahil)

Dergi,  kitap,  gazete gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına  ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil),

Film Televizyon Radyo Programları yapım hizmetleri;

Haber muhabirliği hizmeteri, foto-muhabirliği hizmetleri;

Fotoğrafçılık hizmetleri;

Tercüme hizmetleri,

Yukarda sayılan tüm hizmetlere ilişkin danışmanlık hizmetleri”

Bu alanlarda yapılan etkinlikler ve hizmetlerde İLAD logosunun yer alması o etkinliğin ve hizmetin İLAD Garantisi altında olduğunun kanıtı olacak.

İLAD’ın akredite ettiği  iletişim lisans programları artık tüm yazılı görsel ve işitsel mecralarında İLAD Garanti Markası’nı kullanma hakkını elde ediyorlar.


Garanti Markası kapsamındaki iletişim etkinliklerinden uygun gördüklerine de İLAD Garanti Markası olarak İLAD Logosu kullanma hakkı verecek. Yasa uyarınca İLAD logosunu İLAD tarafından uygun görülen ve müsaade edilenler dışında hiçbir kurum ve kuruluş kullanamayacak.

 

GARANTİ MARKASININ YASAL TANIMI

Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Garanti markasının temel özelliği, belirlenmiş standartları sağlayan bütün işletmelerce kullanılır olmasıdır. Garanti markası [certification mark] bu garanti markasını (sertifikasyon markasını) kullanmak isteyen şirket, marka sahibi şirkete/kuruma giderek kalite, üretim usulleri, coğrafi menşe vb. ortak özellikler konusundaki şartlara uyacağını garanti etmek suretiyle bu garanti markasının kullanımını talep edebilir.


İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.