Misyon ve Kalite Yönetimi

Misyonumuz ve Kalite Yönetimimiz

İLEDAK’ın amacı, iletişim disiplini içindeki ve bu alanla yakından ilgili olan disiplinlerle kesiştiği yerlerdeki  “iletişim eğitim programları” için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'deki iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu hedefe yönelik misyonumuz, güncel ve gelişmekte olan iletişim teknolojilerini kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli iletişimcilerin yetiştirilerek toplumun bilinçlendirilmesini ve  ileri götürülmesini sağlamaktır

Türkiye'de iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ve İletişim Eğitim Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK), çalışmalarını sürekli iyileştirme ve toplam kalite felsefesi doğrultusunda yürütmeyi ve iletişim eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının beklentilerini sürekli karşılamayı temel ilke edinmiştir.

Bu amaçla İLEDAK, yapılan çalışmaların niteliğini / kalitesini en üst seviyede tutmak için şu değerlere bağlı kalacaktır:

Hizmete Odaklılık İlkesi: İLEDAK çalışanları ve gönüllüleri hizmet verdiği tüm kurumlarla saygılı ve sevecen bir ilişki kurar ve sürdürürler. Onların güncel gereksinim ve beklentilerine duyarlıdırlar. Hizmetlerin kalitesini en son değerlendirenin hizmeti alan kurumlar olduğunun bilincindedirler.

Sürekli Öğrenme İlkesi: Sürekli öğrenme, iyileşme ve gelişme için önkoşuldur. Bu nedenle İLEDAK, hem kendi etkinliklerinden ve performansından hem de diğer benzer kurumların deneyimlerinden sürekli öğrenir. Çalışanların ve gönüllülerin gelişimi, kendi potansiyellerinin tümünün farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde, desteklenir ve teşvik edilir.

Değer Yaratma İlkesi: İLEDAK, başta hizmet verdiği kurumlar olmak üzere, paydaşlarına katma değer yaratacak hizmetler sunmayı ilke edinmiştir. Hizmetin katma değeri, doğrudan geribildirim yolu ile izlenir. Bu bağlamda, İLEDAK değerlendirme ekipleri,  iletişim eğitiminin ve değerlendirme sürecinin sürekli iyileştirilmesi için faydalı bir geribildirim sağlamaya çalışırlar.

İşbirliğini Geliştirme İlkesi: Sunulan değerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının artırılması işbirliklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle İLEDAK, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği fırsatlarını arar ve geliştirir. Sürdürülebilir bir işbirliği için, işbirliği ortakları arasında paylaşılmış hedeflerin olması, uzmanlıkların, kaynakların ve bilgilerin karşılıklı paylaşıldığı, birlikte çalışmaya ve birbirleri arasında karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayanan bir ilişki kurulması esastır.

Etik Davranma İlkesi: İLEDAK çalışanları ve gönüllüleri paydaşlara karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak, şeffaf ve hesap verebilmeye hazır yüksek düzeyde bir etik yaklaşımı benimsemişlerdir. Bu nedenle, İLEDAK Etik Kuralları çerçevesinde profesyonelce davranış sergiler ve başta İLEDAK program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.

Şeffaflık ve Hesap Verebilme İlkesi: İLEDAK program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.