Değerlendirme Tarih ve Bedelleri

 

2022-2023 DÖNEMİ İLETİŞİM LİSANS PROGRAMLARI

DEĞERLENDİRME AKREDİTASYON BAŞVURU FORMU

 

  1. A. Başvuruyu yapan kuruma ilişkin bilgiler

1.  Programı yürüten üniversite

2.  Programı yürüten fakülte

3.  Programı yürüten bölüm

4.  Başvuruyu yapan fakülte dekanının

a. Adı ve Soyadı

b. Ünvanı

c. Telefonu

d. E-posta adresi


DEKANIN İMZASI:

  1. B. Değerlendirilmesi istenen iletişim lisans programına ilişkin bilgiler

1.  Programın adı

2.  Program mezunlarına verilen diploma üzerindeki tanımlama (ünvan)

3.  Programa ilk kez öğrenci kabul edilen yıl

4.  Programın ilk kez mezun verdiği yıl

5.  Aynı adı taşıyan ikinci öğretim programı (var veya yok yazınız)

6.  İkinci öğretim programı varsa, mezun verdi mi? (evet veya hayır yazınız)

-Mezun vermiş olan ikinci öğretim programlarının, genel değerlendirme için başvuran program ile ayrıca başvurması gerekmektedir.

-Bu formu ıslak imzalı olarak İLAD adresine gönderiniz. Başvuru sıralamasında öncelik almak ve başvurunuzun zamanında iletimini sağlamak için
01 Mart 2022'den önce İLAD e-posta adresine yollayınız.

E-posta adresimiz: ilad@ilad.org.tr

Posta adresimiz: Eğitim Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 71

Ortaklar İş Merkezi, D: 56, Kadıköy, İstanbul

 

 İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.