Değerlendirme Tarih ve Bedelleri

2024-2025 DÖNEMİ İLETİŞİM LİSANS PROGRAMLARI

DEĞERLENDİRME AKREDİTASYON BAŞVURU FORMU

 

  1. A. Başvuruyu yapan kuruma ilişkin bilgiler

1.  Programı yürüten üniversite

 

2.  Programı yürüten fakülte

 

3.  Programı yürüten bölüm

 

4.  Başvuruyu Yapan Fakülte Dekanının

a. Adı ve Soyadı

 

b. Ünvanı

 

c. Telefonu

 

d. E-posta adresi

 

DEKANIN İMZASI: ………………………………

  1. B. Değerlendirilmesi istenen iletişim lisans programına ilişkin bilgiler

1.  Programın adı

2. Programa ilk kez öğrenci kabul edilen yıl

 

3.  Programın ilk kez mezun verdiği yıl

 

4.  Aynı adı taşıyan ikinci öğretim programı var veya yok yazınız (*)

 

5.  İkinci öğretim programı varsa, mezun verdi mi? Evet veya hayır yazınız

 

(*) Mezun vermiş olan ikinci öğretim programlarının, değerlendirme için başvuran program ile ayrıca başvurması gerekmektedir.

NOT: Bu formu en geç 01 Mart 2024 gününe kadar İLAD e-posta adresine gönderiniz Başvurular, e-posta tarih sırasına göre öncelik alacaktır.

E-posta adresimiz: ilad@ilad.org.tr

Posta adresimiz: Eğitim Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 71

Ortaklar İş Merkezi, D: 56 Kadıköy, İstanbul

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.