16. Değerlendirici Eğitim Çalıştayı’na 50 Öğretim Üyesi katıldı.

 

İLAD 16. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 50 öğretim üyesinin katılımıyla yapıldı.

İLAD’ın iletişim programlarının akreditasyon çalışmalarında değerlendirici olarak görevlendirilecek yeni program değerlendiricileri yetiştirmek amacıyla düzenlediği 16. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Çevrimiçi ortamda düzenlenen çalıştaya profesör ve doçent düzeyinde alanında uzman 50 öğretim üyesi katıldı.

 

Çalşıtayda İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, İLEDAK Başkanı Prof. Dr. Recep Tayfun, İLEDAK Ölçütler Komisyon Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu, İLAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Jale Sarmaşık ve İLEDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç yaptıkları sunumlarla akreditasyon çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü anlattılar. Prof. Dr. Aysel Aziz, açılış konuşması ve katılımcılarla tanışmanın ardından İLAD ve İLEDAK hakkında bilgi verdi. Ayrıca ölçütlerle ilgili olarak katlımcıları bilgilendirdi.

İLEDAK Başkanı Prof. Dr. Recep Tayfun, İLEDAK’ın genel yapısı, amacı, kuruluşundan bugüne kendi içinde katettiği gelişmeleri anlatarak akreditasyon süreci ve aşamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İLEDAK Ölçütler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu, İLAD’ın iletişim eğitiminin standartlarını belirlemek ve ölçümlemek amacıyla paydaşlarıyla birlikte oluşturduğu İLAD Değerlendirme Ölçütleri ve Program Kazanımları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İLAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Jale Sarmaşık, program değerlendirme türleri, değerlendirme süreci, raporların hazırlanması ve akreditasyon karaları ile ilgili uygulamalı eğitim verdi.

İLEDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç, tutarlılık kılavuzu ve etik kuralara ilişkin bilgiler vererek değerlendiricilerin dikkat etmesi gereken konuları özetledi.

Sunumların ardından çalıştaya soru-cevap bölümüyle devam edildi. Akreditasyon ve yükseköğretimde kalite standartları üzerine bilgi ve fikir paylaşımı yapıldı.

İki oturumdan oluşan ve bir tam gün devam eden çalıştay sonunda İLAD Gizlilik ve Etik Beyanlarını imzalayan tüm katılımcılara İLAD Değerlendirici Sertifikaları gönderildi

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.