8. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, Maltepe Üniversitesi’nde düzenlendi
İLAD”ın akreditasyon çalışmaları çerçevesinde İLEDAK’ın program değerlendirmelerini yapan ekipleri bilgilendiren ve değerlendirme yetkinliği kazandıran Değerlendici Eğitimi Çalıştaylarının sekizincisiİstanbul’da Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin evsahipliğinde yapıldı.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Belma Akşit’in de katıldığı çalıştayda İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz ve İLEDAK Eğitim Komitesi Başkanı Prof. Dr. Sacide Vural sunumlarla ekip çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdiler. 15 Mart 2019 günü 4 ayrı oturum halinde tüm gün süren sunumlardan sonra 20 katılımcı sertifikalarını aldılar.

8. Değerlendirici Eğitim Çalıştayı Maltepe Üniversitesi’nin bulunduğu Marmara Eğitim Köyü Marma Otel salonlarında düzenlendi. İLAD düzenlediği çalıştaylar ile 2019 - 2020 döneminde İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu'na program olarak dış değerlendirme ve akreditasyon talebinde bulunan kurumlara göndereceği ekipler için değerlendirici havuzunu geliştirmeye devam etmektedir.

Aşağıda isimleri bulunan 8. Değerlendirici Eğitim Çalıştayı katılımcılarına katılım sertifikaları İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından takdim edildi.


Prof.Dr. Şahin KARASAR
Prof. Dr. Belma AKŞİT
Prof. Dr. Filiz OTAY DEMİR 
Prof. Dr. Hatice ÇUBUKÇU
Prof. Dr. Cem S. SÜTCÜ
Prof. Dr. Zafer KESEBİR
Prof.Dr. İsmail KAYA
Prof. Dr. Gül BATUŞ
Prof.Dr. Celal Oktay YALIN 
Prof. Dr. Hasip PEKTAŞ
Doç. Dr. Yalçın KIRDAR
Doç.Dr. Gürdal ÜLGER
Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Şenay YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nil KİREÇCİ
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÇAKICI ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TOSYALI 
Mehmet Çoban
Gülseren Güver
İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.