Ara değerlendirme sonucu 7 programa 3 yıl,1 programa 1 yıl akreditasyon

7 programa 3 yıl, 1 programa 1 yıl akreditasyon

İLAD İletişim Araştırmaları Derneğine,  2023 yılında ara değerlendirme başvurusunda bulunan 7 iletişim programı 2 yıllık akreditasyon sürelerine ilave olarak 3 yıl daha akredite edildiler. Böylece akreditasyon süreleri 5 yıla tamamlanmış oldu.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo Televizyon ve Sinema  ile İletişim ve Tasarımı Programları

İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesinin Televizyon Haberciliği ve Programcılığı ile Halka İlişkiler ve Reklamcılık Programları

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesinin Hakla İlişkiler ve  Reklamcılık Programı,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Programı için

İLAD tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 3 yıl daha akreditasyon kararı verildi.

Nişantaşı Üniversitesi İktisadi İdari ve sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programının akreditasyonu da 1 yıl süreyle uzatıldı.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.