İLAD, 2019 - 2020 döneminde 8 üniversiteden 15 iletişim lisans programını akredite etti.
Akreditasyon kararı verilen iletişim programlarının hazırladıkları özdeğerlendirme raporları İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditayon Kurulu tarafından değerlendirme ekiplerinin saha ziyaretleri ile yerinde incelendi ve akredite edilmeleri uygun bulundu.
İLEDAK tarafından verilen ve İLAD yönetimince onaylanan akreditasyon kararları ve geçerlilik süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Mersin Üniversitesi İletişim Fk.

İLAD Akreditasyon Geçerlilik Süresi

Radyo, Televizyon ve Sinema
İLAD G.D. 2019/140-001

21.02.2020 - 20.02.2022Üsküdar Üniversitesi İletişim Fk.

İLAD Akreditasyon Geçerlilik Süresi

Gazetecilik
İLAD G.D. 2019/150-001

21.02.2020 - 20.02.2022Galatasaray Üniv. İletişim Fakültesi

İLAD Akreditasyon Geçerlilik Süresi

İletişim
İLAD G.D. 2019/118-001

21.02.2020 - 20.02.2022İstanbul Üniversitesi İletişim Fk.

İLAD Akreditasyon Geçerlilik Süresi

Gazetecilik Programı
İLAD G.D. 2019/128-001

21.02.2020 - 20.02.2022
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
İLAD G.D. 2019/128-002
21.02.2020 - 20.02.2022
Radyo, Televizyon ve Sinema Programı
İLAD G.D. 2019/128-003
21.02.2020 - 20.02.2022


Maltepe Üniv. İletişim Fk.

İLAD Akreditasyon Geçerlilik Süresi

Gazetecilik Programı
İLAD G.D. 2019/137-001

21.02.2020 - 20.02.2022

Görsel İletişim Tasarımı Programı
İLAD G.D. 2019/137-002
21.02.2020 - 20.02.2022
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
İLAD G.D. 2019/137-003
21.02.2020 - 20.02.2022
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng.) Programı
İLAD G.D. 2019/137-004
21.02.2020 - 20.02.2022
Radyo, Televizyon ve Sinema Programı
İLAD G.D. 2019/137-005
21.02.2020 - 20.02.2022


Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

İLAD Akreditasyon Geçerlilik Süresi

Radyo, Televizyon ve Sinema
İLAD G.D. 2019/114-001

21.02.2020 - 20.02.2022

Gazetecilik Programı
İLAD G.D. 2019/114-002
21.02.2020 - 20.02.2022

Çukurova Üniversitesi İletişim Fk.

İLAD Akreditasyon Geçerlilik Süresi

Radyo, Televizyon ve Sinema
İLAD G.D. 2019/155-002

21.02.2020 - 20.02.2022İzmir Ekonomi Üniv. İletişim Fk.

İLAD Akreditasyon Geçerlilik Süresi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İLAD G.D. 2019/131-00

21.02.2020 - 20.02.2022

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.