İLAD 2020 yılı akreditasyon takvimi ve bedelleri belirlendi.

2020 YILI AKREDİTASYON BEDELLERİ VE ÖDEME TAKVİMİ

2020-2021 dönemi akreditasyon bedellerinde İLAD Yönetim Kurulunun 28.12.2019 gün ve 2019/10 sayılı kararı ile bir önceki döneme göre güncelleme yapılmıştır.

Başvuran programlar için yapılacak kurum ziyaretleri sırasında İLEDAK akreditasyon ekiplerinin ulaşım ve konaklama bedelleri, ilgili kurum tarafından karşılanacaktır.

İletişim programı yürüten yükseköğretim kurumlarının, 2020 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları İLAD’a bildirmeleri için son gün 02 Mart 2020’dir.

Değerlendirilecek her program için alınacak yeni akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü

Öğretim Programları

İkinci Öğretim Programları

Genel Değerlendirme(1)

18.000 TL + KDV

14.400 TL + KDV

Ziyaretle Ara Değerlendirme(2)

14.400 TL + KDV

12.000 TL + KDV

Raporla Ara Değerlendirme(2)

8.400 TL + KDV

8.400 TL + KDV

 

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi

(2) Daha önce yapılan genel değerlendirme sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların ara değerlendirmesi


ÖDEME TAKVİMİ

2020-2021 döneminde Genel veya Ara Değerlendirmesi yapılacak programlar için kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin:

%15’ini oluşturan ilk bölümü, başvurunun İLAD tarafından incelenerek başvuru koşulları açısından uygun bulunmasından sonra 2020 Mart ayı içinde,

%35’ini oluşturan ikinci bölümü, özdeğerlendirme raporlarının İLEDAK tarafından öndeğerlendirilmesi yapıldıktan sonra 2020 Ağustos ayı içinde,

%50’sini oluşturan son bölümü ise İLEDAK ekibinin kuruma yapacağı akreditasyon ziyareti sonrasında 2020 Kasım-Aralık aylarında ödenecektir.

 

 

AKREDİTASYON BAŞVURU TAKVİMİ

02 Mart 2020: İletişim programı yürüten yükseköğretim kurumlarının, 2020 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları İLAD’a bildirmeleri için son gün.

(Başvuruların “Başvuru Formu” doldurularak İLAD Genel Sekreterliğine yapılması gerekmektedir. Kargoda gecikmeler olabileceği dikkate alınarak başvuruların dijital bir kopyasının 02 Mart 2020 tarihine kadar ilad@ilad.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. İLAD e-posta adresine gelecek başvurular, başvuru tarihi baz alınarak sırayla değerlendirilecektir. Bu akreditasyon döneminde en fazla 20 program için akreditasyon çalışması yapılacaktır.)

16 Mart 2020: İLAD tarafından 2020 yılında akreditasyon için Genel Değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi ve ilgili sözleşme tekliflerinin gönderilmesi için son gün.

30 Mart 2020: Akreditasyon başvuruları ile ilgili gönderilen sözleşme tekliflerinin kurumlar tarafından onaylanarak gönderilmesi için son gün.

06 Temmuz 2020: Kurumların 2020 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin Özdeğerlendirme Raporlarını dijital ortamda İLAD’a ulaştırmaları için son gün.

07 Ağustos 2020: İLAD’a gönderilen Özdeğerlendirme Raporlarının ön incelemesinde saptanan raporlama ve/veya ölçüt yetersizliklerinin İLAD tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son gün.

14 Eylül 2020: Format ve/veya raporlama yetersizlikleri giderilen raporların kurumlar tarafından dijital ortamda İLAD’a ulaştırılması için son gün.

26 Ekim 2020: İLEDAK değerlendirme ekiplerinin kurum ziyaret takvimlerinin rektörlüklere bildirilmesi için son gün.

Kasım - Aralık 2020: Değerlendirme ekiplerinin kurum ziyaretlerini gerçekleştireceği dönem.

 

Akreditasyon değerlendirilmesine başvuran iletişim lisans programlarını yürüten kurumların, bu kuralları dikkate alarak başvurmaları rica olunur.Başvuru Adresi: İLAD Eğitim Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 71/56, Kadıköy, İstanbul
Telefon: 0(216) 266 65 18
E-posta: ilad@ilad.org.tr

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.