İLAD 2022 yılı akreditasyon takvimi ve bedelleri belirlendi.

İLAD 2023 yılı akreditasyon takvimi ve bedelleri belirlendi

2023 YILI AKREDİTASYON BEDELLERİ VE ÖDEME TAKVİMİ

2023-2024 dönemi akreditasyon bedellerinde İLAD Yönetim Kurulunun 12.01.2023 gün ve 2023/01 sayılı kararı ile bir önceki döneme göre güncelleme yapılmıştır.

Başvuran programlar için yapılacak kurum ziyaretleri sırasında İLEDAK akreditasyon ekiplerinin ulaşım ve konaklama bedelleri, ilgili kurum tarafından karşılanacaktır.

İletişim programı yürüten yükseköğretim kurumlarının, 2023 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları İLAD’a bildirmeleri için son gün 01 Mart 2023

Değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.


Değerlendirme Türü

Birinci öğretim

İkinci öğretim

Genel Değerlendirme (1)

49.500 TL + KDV

39.500 TL + KDV

Ziyaretle Ara Değerlendirme (2)

39.500 TL + KDV

33.000 TL + KDV

Meslek Yüksek Okulu

39.500 TL+KDV

33.000 TL+KDV

Raporla Ara Değerlendirme (2)

23.000 TL + KDV

23.000 TL + KDV

Ziyaretle Kanıt göster (3)

39.500 TL + KDV

33.000 TL + KDV

Raporla kanıt göster (3)

23.000 TL + KDV

23.000 TL + KDV

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara değerlendirme sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programları değerlendirmesi


ÖDEME TAKVİMİ

 

2023-2024 döneminde Genel veya Ara Değerlendirmesi yapılacak programlar için kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin:

%15’ini oluşturan ilk bölümü, başvurunun İLAD tarafından incelenerek başvuru koşulları açısından uygun bulunmasından sonra 2023 Mart ayı içinde,
%35’ini oluşturan ikinci bölümü, Özdeğerlendirme Raporlarının İLEDAK tarafından incelenmesi sonucu hazırlanan Ön Değerlendirilme Raporları gönderildikten sonra 2023 Ağustos ayı içinde,
%50’sini oluşturan son bölümü ise İLEDAK ekibinin kuruma yapacağı akreditasyon ziyareti sonrasında 2023 Kasım-Aralık aylarında  fatura edilecektir.

AKREDİTASYON TAKVİMİ

03 Mart 2023: İletişim programı yürüten yükseköğretim kurumlarının, 2023 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları İLAD’a bildirmeleri için son gün.

 

(Başvuru formlarının 03 Mart 2023 tarihine kadar ilad@ilad.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. İLAD e-posta adresine gelecek başvurular, başvuru tarihi dikkate alınarak sırayla değerlendirilecektir.

17 Mart 2023: İLAD tarafından 2023 yılında akreditasyon için Genel Değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi ve ilgili sözleşme tekliflerinin gönderilmesi için son gün.

07 Nisan 2023: Akreditasyon başvuruları ile ilgili gönderilen sözleşme tekliflerinin kurumlar tarafından onaylanarak gönderilmesi için son gün.

07 Temmuz 2023: Kurumların 2023 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin Özdeğerlendirme Raporlarını dijital ortamda İLAD’a ulaştırmaları için son gün.

11 Ağustos 2023: İLAD’a gönderilen Özdeğerlendirme Raporlarının ön incelemesinde saptanan yetersizliklerin İLAD tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son gün.

15 Eylül 2023: Format ve/veya raporlama yetersizlikleri giderilen raporların kurumlar tarafından dijital ortamda İLAD’a ulaştırılması için son gün.

03 Kasım 2023: İLEDAK değerlendirme ekiplerinin kurumlara bildirilmesi için son gün

Kasım - Aralık 2023: Değerlendirme ekiplerinin kurum ziyaretlerini gerçekleştireceği dönem.

 

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.