İLAD Akreditasyon Kararları


Yaşar Üniversitesi
İletişim Fakültesi

İLAD Akreditasyon
Geçerlilik Süresi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İLAD G.D. 2018/151-001

08.04.2019-08.04.2021

Radyo Televizyon ve Sinema
İLAD G.D. 2018/151-002

08.04.2019-08.04.2024

Görsel İletişim Tasarımı
İLAD G.D. 2018/151-003

08.04.2019-08.04.2021

 


İstanbul Aydın Üniversitesi
İletişim Fakültesi

İLAD Akreditasyon
Geçerlilik Süresi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İLAD G.D. 2018/129-006

08.04.2019-08.04.2021

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, iletişim programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi sahibi ulusal bir kalite güvence kuruluşudur.
AKREDİTE PROGRAMLAR